Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA NA NIEBIE I NA ZIEMI
Ojciec dał Synowi wszelką władzę na niebie i na ziemi (Mt 28,18). To władza królewska. Boska władza miłości nad wszystkim, co zostało stworzone. Nie ma ona nic z ducha tego świata. Jej niezrównana z niczym potęga obejmuje całe stworzenie i broni tego, co zrodzone z miłości…
Uczniowie Mistrza z Nazaretu, wierni Jego nakazowi, mają nieść Jego imię aż po krańce ziemi (Mt 28,19). Jezus, szanując wolność człowieka, jednocześnie tych, którzy poznali Go, zobowiązuje do głoszenia prawdy. Czyni z nich narzędzia swojego królestwa. Przez nich pragnie okazywać wszechmoc swego miłosierdzia jeszcze nieznającym Boga.
Królewska władza przejawia się w gotowości służenia tym, do których posłał Jezusa Ojciec. Włączeni w dzieło przekazywania słowa, żywego i skutecznego (zob. Hbr 4,12), gotowego przemieniać ludzkie serca, ratują człowieka na wieczność.
Miłość Boża, rozlana w ludzkim sercu w sakramencie chrztu świętego, przynagla do troski o zbawienie ludzi żyjących obok. Duch Święty wprowadzając w tajemnicę wiary, czyni uczniami Jezusa. Oni stają się narzędziami królestwa Boga. Rozpaleni Jego miłością, niosą światło prawdy żyjącym w ciemnościach niewiary, rozpaczliwej pustki, braku oparcia w nieskończenie Mocniejszym od człowieka, gotowym odpuszczać ludzkie winy i przezwyciężać każde zło.
Władza Boskiej miłości uszczęśliwia człowieka. Ta władza przywraca mu pełną wolność. Zabezpiecza ludzki los na ziemi i w niebie. Ta władza daje poczucie bezpieczeństwa. Ojciec przekazał Jezusowi wszelką władzę na niebie i na ziemi, aby mocą tej władzy przywracał umiłowanemu stworzeniu utracone przez grzech szczęście.
Głoszący królestwo Boże uczestniczą w Boskiej władzy Mistrza z Nazaretu. To On wyposaża ich w dary łaski, aby posługiwali Jego mocą i w Jego imieniu. Wyzwalając spod panowania Złego, przyczyniają się do szerzenia królestwa Boga.
Dziękuj, że zostałeś wyłowiony z odmętów zła i przez chrzest wszczepiony w Boga. Dziękuj, że znasz Jego imię i umiesz zwracać się do Niego, w Nim odnajdując swojego Ojca. Dziękuj za miłosierdzie, które Trójjedyny Bóg okazuje ci wciąż w Kościele, mocą sakramentów jednocząc cię z sobą. Zbawiciel pragnie napełniać cię potrzebną łaską, abyś żył jak dziedzic wiecznego królestwa, syn Świętego świętych. Pragnie, abyś uczestniczył w Jego królewskiej władzy i misji głoszenia swoim życiem dobrej nowiny o zbawieniu.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: