Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie Współpracownicy


RYS HISTORYCZNY

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników zostało założone przez Ks. Bosko, który napisał Regulamin zatwierdzony w 1876 roku, przez Piusa IX jako:

 • apostolska organizacja laikatu
 • bez składania ślubów
 • prawnie na wzór trzeciego zakonu

Po Soborze Watykańskim II dokonano przystosowania Regulaminu do wskazań Soboru, jednak w niezmiennej wierności dla myśli i woli Założyciela. Tak zredagowany tekst został zatwierdzony dekretem Kongregacji do Spraw Zakonników i Instytutów Świeckich z 9 maja 1986 roku.

 

CEL

Niesienie pomocy biskupom, proboszczom w duchu salezjańskim, czyli służba Kościołowi lokalnemu, a przy tym osiągnięcie własnej doskonałości poprzez:

 • katechizację
 • wychowanie, opiekę i troskę o dzieci i młodzież
 • rozpowszechnianie dobrej książki i prasy
 • troskę o powołania kapłańskie i zakonne
 • dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego
 • ofiarę cierpienia i modlitwy

 

WARUNKI

Kto może być Salezjaninem Współpracownikiem?

Zaangażować się jako Współpracownik to odpowiedzieć na powołanie salezjańskie, przyjmując specyficzny sposób życia Ewangelią i uczestniczyć w posłannictwie Kościoła. Współpracownik jest katolikiem, który przeżywa swoją wiarę czerpiąc natchnienie, stosownie do warunków życia w świecie, z projektu apostolskiego Ks. Bosko.
Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, prowadzić wzorowe życie chrześcijańskie, utrzymywać łączność z Salezjanami i koniecznie zweryfikować swoje powołanie salezjańskie poprzez formację wstępną (modlitwa, refleksja, studium Ks. Bosko i Regulaminu oraz uczestnictwo w życiu i działalności Centrum Lokalnego).
Po uzyskaniu przez kandydata wystarczającej dojrzałości, składa on do Rady Lokalnej pisemną prośbę o dopuszczenie go do złożenia Przyrzeczenia.
Samo przyrzeczenie i wręczenie legitymacji odbywa się uroczyście podczas Mszy św., w której uczestniczą wszyscy członkowie Centrum Lokalnego SSW, a także wierni placówki. Przyrzeczenie przyjmuje Koordynator Inspektorialny SSW.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Salezjanie, Salezjanki Współpracownicy Centrum Lokalnego przy parafii św. Stanisława Kostki realizują zadania apostolskie zawarte w „Regulaminie” i tak:

– w rodzinie: przyczyniają się poprzez własny przykład do wzrostu chrześcijańskiego i ludzkiego jej członków, zwracając szczególną uwagę na dzieci, młodzież i podeszłych wiekiem.

– w małżeństwie: angażują się w tworzenie wspólnoty małżeńskiej, troszczą się o rozwój i wychowanie dzieci czy wnuków.

– w środowisku pracy i życia: Współpracownik jest kontynuatorem stwórczego dzieła Boga i świadkiem Chrystusa.

– w rzeczywistości społecznej: kształtujemy w sobie prawe sumienie w odniesieniu do własnej odpowiedzialności i współuczestnictwa w życiu społecznym w wymiarze kultury, ekonomiki i polityki.

 

TYPOWE FORMY DZIAŁANIA

 • praca w zespole charytatywnym
 • zaangażowanie w grupach działających w parafii np.: Żywy Różaniec, Akcja katolicka, itp.
 • udział w pracach Rady Parafialnej
 • Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Zapraszamy na stronę www: http://wspolpracownicy.sdb.org.pl