Wyniki wyszukiwania dla:

Oratorium rodzin


Spotkania odbywają się według grafików poszczególnych kręgów.

Opiekunem grupy jest ks. Stanisława Oskwarek, ks. Michał Nuckowski i ks. Grzegorz Hołub

Oratorium Rodzin należy do stosunkowo młodych grup w parafii – istnieje od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wywodzi się z Kręgów Rodzin Kościoła Domowego, dla których podstawą pracy był ogólnie przyjęty program formacyjny.

Aktualnie grupa skupia 20 rodzin w czterech kręgach. Wśród członków wspólnoty są zarówno przedstawiciele „rodzin-założycieli” Kręgów, jak i młode rodziny ze znacznie krótszym stażem.

Obecnie Oratorium poszukuje nowej formuły działalności związanej ze specyfiką zainteresowań i problematyki różnych grup wiekowych w poszczególnych kręgach, a także z próbą poszerzenia grona członków.

Każdy z kręgów spotyka się raz w miesiącu w domu jednej z rodzin tworzących ten krąg, a dwa razy w roku staramy się organizować wspólny dzień skupienia, który jest szczególną wartością dla pogłębienia życia duchowego.

W miarę możliwości nasi przedstawiciele uczestniczą w życiu parafii m.in. poprzez pomoc w budowie ołtarzy polowych na uroczystości Bożego Ciała lub procesji Różańcowej.