Wyniki wyszukiwania dla:

Kręgi Rodzin


Spotkania odbywają się według grafików poszczególnych kręgów.

Opiekunem grupy jest ks. Tomasz Łach

Kręgi Rodzin przy naszej parafii istnieją od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wywodzą się z Kręgów Rodzin Domowego Kościoła, które był program formacyjny w ruchu oazowym zainspirowanym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Aktualnie grupa skupia 12 rodzin w trzech kręgach. Wśród członków wspólnoty są zarówno przedstawiciele „rodzin-założycieli” Kręgów, jak i młode rodziny ze znacznie krótszym stażem.

Każdy z kręgów spotyka się raz w miesiącu w domu jednej z rodzin tworzących ten krąg, a dwa razy w roku staramy się organizować wspólny dzień skupienia, który jest szczególną wartością dla pogłębienia życia duchowego.

W tym roku duszpasterskim czytamy i rozważamy encyklikę Jana Pawła II Veritatis splendor poświęconą fundamentom moralności chrześcijańskiej. Formacja duchowa obejmuje przede wszystkim małżonków, chociaż w comiesięcznych spotkaniach uczestniczą także dzieci, które spędzają czas w gronie rówieśników.

W czasie półrocznych dni skupienia, które mają charakter wyjazdowy, uczestniczymy w eucharystii, zwiedzamy ciekawe miejsca, spożywamy wspólny posiłek i staramy się ze sobą zaprzyjaźnić. Wyjazdy wspólnotowe zawierają też propozycje dla dzieci, których w Kręgach jest dużo. Chcemy tworzyć żywą wspólnotę, w której centrum jest obecny Jezus Chrystus. Wierzymy, że gdzie dwaj albo trzej zbierają się w Jego Imię, tam On jest obecny i działa. Wierzymy, że ta obietnica spełnia się również i dziś.

Małżeństwa chętne do takiej formy zaangażowania w życie parafii, prosimy o kontakt z opiekunem Kręgów Rodzin ks. Tomaszem Łachem.