Wyniki wyszukiwania dla:

Przymierze Miłosierdzia


Wspólnota Przymierze Miłosierdzia
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”
(Iz 61,1 i Łk 4,18-19).

Spotkania we wtorki, o godz. 19:00
W podziemiach Kościoła ( salka św. Jana Bosko)
facebook.com/przymierzemilosierdziakrakow
przymierzemilosierdzia.pl

Zapraszamy!

Uśmiech i dobre słowo oraz gorąca kawa, herbata i poczęstunek czeka na każdego 🙂

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest Ruchem Kościelnym założonym w São Paulo w Brazylii.

Jest obecna w ponad 50 miastach Brazylii oraz w 7 innych państwach: w Polsce, Portugalii, Belgii, Włoszech, Mozambiku, Wenezueli i na Dominikanie.

Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi
i ewangelizacja.

Rodzina Przymierze Miłosierdzia gromadzi i jednoczy mężczyzn i kobiety, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich.

Wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizujemy i ufając w moc Ducha Świętego realizujmy wszelkie dzieła Miłosierdzia, na które
pozwalają nam nasze siły.

Naszą misją jest stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca naszego Boga, poprzez Swój Kościół, dla najbiedniejszych materialnie i duchowo.

Spotkasz u nas…
… ludzi w każdym wieku z różnym bagażem doświadczeń. Ale przede wszystkim jesteśmy „rodziną wielopokoleniową”, integrującą różne stany życia (osoby świeckie i duchowe), z poszanowaniem specyfiki każdego z nich, w obrębie tej samej misji prowadzonej przez Dzieło Ewangelizacji. Poszukujemy zdrowej integracji męskości i kobiecości, w mądrym dostrzeganiu różnic, w wartościowym i pełnym prostoty współistnieniu, w pełnieniu jednej misji apostolskiej.

OGÓLNY PLAN SPOTKAŃ:

I wtorek miesiąca – Msza św. z nauką kapłana, świadectwa, integracja;

II wtorek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu, świadectwa,
formacja (konferencja, dzielenie, dyskusja);

III wtorek miesiąca – Uwielbienie, modlitwa wstawiennicza, rozważanie Słowa Bożego,
dzielenie w małych grupach;

IV wtorek miesiąca – Wieczerniki – kameralne spotkania w domach (rozważanie listu
od Ojców Założycieli na dany miesiąc, agapa);

Czuj się zaproszony! Przyjdź…

WIĘCEJ O WSPÓLNOCIE…
Organizujemy rekolekcje, które są źródłem wielu duchowych owoców, przede wszystkim nawróceń i przemiany życia uczestników.
Rekolekcje „Talitha kum” dla młodych: stanowią wyjątkową okazję, aby zbliżyć się do Boga i odkryć swoje powołanie. Podczas tych rekolekcji młodzi uczestnicy są prowadzeni w drodze do głębszej wiary i większego zrozumienia swojej roli w Kościele i społeczeństwie. W rezultacie wielu młodych ludzi doświadcza nawrócenia i zdecydowanej przemiany swojego życia.
Rekolekcje „Ruah” dla dorosłych: skierowane do tych, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem i zrozumieć, jak w pełni żyć swoją wiarą w codziennym życiu, pomagają uczestnikom odkryć obecność Ducha Świętego w swoim życiu i otwierają drzwi do bardziej intensywnej modlitwy i zaangażowania w życie kościelne. Dla wielu jest to czas nawrócenia i duchowej odnowy.
Rekolekcje „Kana” dla małżeństw: przeznaczone dla małżeństw, które pragną umocnić swoje związki i pogłębić swoją relację z Bogiem. Pomagają im zrozumieć znaczenie sakramentu małżeństwa i dawać sobie nawzajem miłość i wsparcie. Te rekolekcje przynoszą często owoce w postaci odnowionych małżeństw i zdolności do przezwyciężania trudności.
Istota naszego powołania
Charyzmatem Przymierza Miłosierdzia jest świadczenie o miłości miłosiernej Ojca, która przemienia grzeszników w świętych i w świadków Jego Miłosierdzia.
Tożsamość Ruchu wywodzi się ze słów Chrystusa: „Duch Pański spoczywa na Mnie ,ponieważ Mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19, Iz 61).

 

W Maryi „Niepokalanej Ducha Świętego”, rozpoznajemy matkę i założycielkę Przymierza Miłosierdzia. W swoim Magnificat Maryja głosi miłosierdzie Boże, które wkracza
w świat, aby go zbawić, odbudować człowieka zranionego i zniekształconego przez grzech oraz objawiając Królestwo miłości w społeczeństwie: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy, (…) Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie
z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją” (por. Łk I, 46-55).

Nasz Cel:
Celem Przymierza Miłosierdzia jest stawianie się żywym wyrazem miłości miłosiernej, która wypływa z serc naszego Boga i poprzez Jego Kościół kieruje się ku najuboższym materialnie i duchowo, co streszcza się w wyrażeniu „ewangelizować, aby przemieniać”.
Duchowość Wspólnoty:
Miłosierdzie stanowi centrum duchowości Ruchu. Opiera się na czterech podstawowych filarach, zwanych „szkołami duchowości”: szkole Ducha Świętego, szkole Słowa, szkole Maryi i szkole Ubogich.
Duchowa droga członków Przymierza Miłosierdzia będzie wytyczana słuchaniem na modlitwie
i rozeznawaniem w jedności, w celu podejmowania owocnej ewangelizacji.
Słowo Życia to fragment Pisma Świętego, który wybieramy sami lub otrzymujemy na modlitwie i którym staramy się żyć, czyniąc z niego kompas wyznaczający kierunek naszym codziennym wyborom i działaniom.
Narodziny charyzmatu:
Rankiem 1 stycznia 2000 roku po 40 dniach postu i rozeznawania o. Antonia Cadeddu, o. Enrica Porcu i Maria Paola świecka misjonarka powiedzieli swoje „tak” Maryi, Matce Kościoła i Matce Miłosierdzia. Ich rozeznawanie zakończyło się w 12 grudnia w trzecią niedzielę adwentu przed Bożym Narodzeniem w Roku świętym, Roku Miłosierdzia. W tym dniu Kościół obchodził uroczystość matki Bożej z Guadalupe, Królowej i Patronki Ameryk oraz ludzi małych, cierpiących i uciśnionych. Rozeznający zrozumieli wówczas, że Niepokalana Ducha Świętego była prawdziwą matką Założycielką tego dzieła, i otrzymali inspirację dla wizerunku Maryi Niepokalanej Ducha Świętego. Tak oto narodziło się Przymierze Miłosierdzia – Ruch Kościelny, do którego należą kapłani i świeccy, mężczyźni i kobiety, osoby samotne i małżonkowie, uczestniczący w jednym charyzmacie na różne sposoby i na różnych poziomach.
Waszym hasłem będzie: „ Ewangelizować, aby przemieniać. Przemieniać ewangelizowanych
w ewangelizatorów” – powiedział nam Biskup pomocniczy Archidiecezji w Sao Paulo Gila Antonia Moreiry.
Siedziba Ruchu znajduje się pod adresem: Rua Nilo Bruzzi 31, Sitio Botuquara, CEP 02988-080,
w mieście Sao Paulo, stanie Sao Paulo, w Archidiecezji Sao Paulo w Brazylii.