Wyniki wyszukiwania dla:

Ain Karim


Spotkania we wtorki, o godz. 19.00
w podziemiach kościoła (pierwsza salka po prawej od wejścia).

 

O WSPÓLNOCIE

Istota naszego powołania

W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że brzemienna Maryja „poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy” (Łk 1,39), by odwiedzić swoich krewnych, Zachariasza i Elżbietę, oczekujących narodzin syna, Jana Chrzciciela. Zainspirowani tym wydarzeniem, w którym Maryja idzie z Jezusem, pod wpływem Ducha Św. do innych – przyjęliśmy Ain Karim – nazwę miasta, w którym doszło do tego spotkania, za nazwę naszej wspólnoty. Wzorując się na Maryi, która wówczas w postawie uwielbienia wyśpiewała Bogu hymn Magnificat, w naszej Wspólnocie AIN KARIM uwielbiamy Boga modlitwą i śpiewem.

Spotkasz u nas…

…ludzi w różnym wieku i z różnym bagażem doświadczeń. Łączy nas świadomość żywej obecności kochającego Boga w naszym życiu i pragnienie wyrażenia wdzięczności za tę obecność.

Nasz Opiekun Duchowny

ks. Andrzej Gołębiowski SDB.

Początki Wspólnoty…

…ściśle wiążą się z działalnością Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła i utworzeniem jej filii krakowsko-nowotarskiej. Szkoła powstała z inicjatywy kapucyna o. Piotra Kurkiewicza w 1998 r. i czerpie z bogactwa duchowych doświadczeń Kościoła (Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, i inne). Integruje i inspiruje osoby indywidualne oraz wspólnoty w Polsce (osiemnaście filii) oraz za granicą (działa w dziesięciu krajach). Szkołą jest naszą podstawową formacją, dzięki której wzrastamy w wierze, krocząc poprzez uzdrowienie wewnętrzne do wolności.

Zapraszamy do Szkoły Maryi

Niezależnie od tego czy jesteś u nas we wspólnocie, czy też nie, zapraszamy byś skorzystał z głębokiej formacji Szkoły. To tylko 3 weekendy w roku oraz rekolekcje wakacyjne. Więcej informacji na stronie: www.szkolazycia.info.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!