Wyniki wyszukiwania dla:

Ministranci


Opiekunem grupy ministrantów i lektorów jest ks. Edward Lisowski.
Ministrantem jest osoba, która po przeszkoleniu ubrana w strój liturgiczny może służyć do Mszy świętej, przenosić i dotykać przedmiotów liturgicznych używanych podczas Eucharystii. Ministrant jest blisko Chrystusa podwójnie. Jest blisko ciałem, ponieważ stoi przy samym ołtarzu i tabernakulum. Jest także bliski sercem i to jest najważniejsze, gdyż całym sobą stara się podobać Jezusowi.

Ministrant swoją służbą pokazuje wiernym, że każdy powinien aktywnie uczestniczyć we Mszy Świętej, a także w działalności parafii.

Zbiórki odbywają się w piątki o godz. 16.00.

 

Zasady ministranta:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Ks. Franciszek Janyga SDB