Wyniki wyszukiwania dla:

Chór Dębnicki


Próby odbywają się w środy o godz. 19.00.

Chór parafialny powstał 20 października 2002 roku z inicjatywy ks. Roberta Wróblewskiego. Na pierwsze spotkanie z księdzem proboszczem, dyrygentką i ks. prof. Tadeuszem Przybylskim, który opowiedział o roli chóru w liturgii i o historii chóralistyki, zgłosiło się około 30 osób pragnących zaangażować się w pracę tego typu grupy parafialnej. Od tego czasu chór działa nieprzerwanie uczestnicząc czynnie w życiu Parafii.

W niedługim czasie od powstania, chór parafialny przyjął oficjalną nazwę i od tego czasu mianuje się oficjalnie jako Chór Dębnicki.

Chór Dębnicki ma formułę wielopokoleniową. Najmłodsza chórzystka to jeszcze uczennica szkoły średniej, natomiast najstarsi chórzyści są w wieku jej dziadków. Członkowie chóru to głównie dębniccy parafianie, ale nie tylko. Do zespołu należą także osoby z innych parafii Krakowa, a nawet jeden chórzysta dojeżdżający na próby i koncerty z Rząski.

Działalność Chóru Dębnickiego to przede wszystkim uczestnictwo w oprawie muzycznej uroczystych Mszy Św. w Kościele św. Stanisława Kostki, ale także występy poza murami kościoła parafialnego. Do najważniejszych występów chóru należy uczestnictwo w obchodach 75-lecia istnienia Parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach, oprawa muzyczna Mszy św. w Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach transmitowanej przez TVP Program Pierwszy oraz przez telewizję regionalną, a także obchody Dni Hubertusa w Katedrze na Wawelu i na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

W trakcie trzyletniej pracy zespół zbudował swój repertuar z ponad 60 utworów. Są to głównie pieśni i utwory muzyki sakralnej, także kolędy i kilka pieśni o tematyce świeckiej. Repertuar jest na bieżąco poszerzany przy jednoczesnym doskonaleniu utworów już poznanych.

Od 20 października 2002 roku dyrygentką Chóru Dębickiego jest Joanna Gutowska-Kuźmicz, absolwentka Wydziału Chóralistyki Akademii Muzycznej w Łodzi.

Joanna Gutowska-Kuźmicz
(Kraków, 12-12-2005)