Wyniki wyszukiwania dla:

Akcja Katolicka


Akcja Katolicka została reaktywowana w Polsce po historycznej wizycie „ad limina” Biskupów polskich w Watykanie w 1993r.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział wtedy: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje , stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna..” Tożsamość Kościelną Akcja Katolicka uzyskała na Soborze Watykańskim II, który nauczał, że prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem-Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało mistyczne Chrystusa i utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa.
Aktualność i nieodzowność Akcji Katolickiej w życiu Kościoła potwierdził w naszych czasach również Synod Biskupów debatując o powołaniu i misji świeckich w 1987r, a Ojciec Święty w Adhortacji „Christifideles laici” w 1988r wyraził wolę Biskupów w następujący sposób:
„Wśród różnych form apostolstwa świeckich ,które pozostają w szczególnej relacji do hierarchii ,… przede wszystkim ruchy i stowarzyszenia Akcji Katolickiej, w której świeccy drogą wolnego wyboru zrzeszają się w formie organizacyjnej i trwałej struktury , aby pod działaniem Ducha Świętego , w łączności z biskupem i kapłanami, służyć wiernie i aktywnie , zgodnie ze specyfiką własnego powołania i przy użyciu stosownych metod, rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty , realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia”.

Tak więc być członkiem Akcji Katolickiej to specjalne zobowiązanie.
Od tego czasu Akcja Katolicka stała się w Polsce rzeczywistością, posiada pełną strukturę organizacyjną i jest obecna we wszystkich Diecezjach.
Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie – Dębnikach został powołany 27 marca 2000 r. jako 51 w Archidiecezji , dzięki staraniom ks. Proboszcza Tadeusza Szaniawskiego. Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski zatwierdził go Dekretem nr 942 z 7.04.2000r.
Pierwsze Walne Zebranie wybrało na Prezesa Zarządu Pana Jacka Żyrkowskiego , którego Ks. Kardynał mianował Dekretem nr 1158. Pełnił on funkcję prezesa przez dwie kadencje a następnie został wybrany do Zarządu Diecezjalnego AK ( gdzie pracował przez trzy kadencje pełniąc funkcje: Skarbnika a następnie Dyrektora Zakładu św. Jadwigi Królowej Akcji Katolickiej AK). Na trzecią kadencję Prezesem 51 POAK został wybrany Pan Jerzy Palusiński a obecnym Prezesem czwartej kadencji jest Pan Marian Świder .Członkami obecnego Zarządu są: P. Jacek Żyrkowski- z-ca prezesa, P. Eleonora Zawadzka – z-ca prezesa, P.Anna Pietroń – sekretarz , P. Władysława Zięba – skarbnik i P. Janina Góra.
Parafialny Oddział AK spotyka się na comiesięcznych zebraniach w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz.19.00 w podziemiach kościoła. Poruszamy na tych zebraniach sprawy formacyjne , społeczne i organizacyjne istotne dla naszej Parafii, Kościoła i Ojczyzny. Organizujemy też otwarte wykłady formacyjno – edukacyjne w ramach których gościliśmy już: doktora Mieczysława Rybę (KUL) z tematem „Unia Europejska-czym jest i dokąd zmierza”, Prof. dr hab. Henryka Kieresia (KUL) z wykładem „Czy globalizm jest nowym wcieleniem socjalizmu”, Prof. dr hab. Stanisława Borkackiego (AE) z tematem „Wygrać wybory dla Polski” ,Prof. dr hab. Rafała Brodę (PAN) z tematem „Sondaże opinii publicznej narzędziem manipulacji” czy doktora hab. Jerzego Koniora (UJ) z tematem „Gniazdo Orła Białego”, Prof. dr hab. Gabriela Turowskiego (UJ-CM) z wykładem „Pontyfikat Jana Pawła II” a także Ks. Prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego (PAT) z wykładem „Katolik a polityka” . W 2003 roku zorganizowaliśmy Studium Edukacji Narodowej prowadzone przez wykładowców z KUL. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje też pielgrzymki do krajowych i zagranicznych sanktuariów europy. Do najważniejszych można zaliczyć kilka Pielgrzymek do Rzymu i Św. Ojca Pio na których odwiedzaliśmy Wenecję z Bazyliką Św. Marka, Padwę z Bazyliką Św. Antoniego, Asyż z Bazyliką Św. Franciszka i Św. Klary, San Giowani Rotondo , Loretto z Bazyliką MB Loretańskiej, Monte Cassino z Klasztorem Św. Benedykta ,Pompeje z Sanktuarium MB Różańcowej, Rzym i Watykan ze wspaniałymi Bazylikami Większymi oraz Florencję z jej zabytkami.

Były też dwie Pielgrzymki do Lourdes i Paryża w trakcie których odwiedziliśmy Turyn z Bazyliką Św.Jana Bosco i Dominika Savio , Awignon z Pałacem Papieży, Lourdes ze Św. Bernadettą, Ars z Bazyliką Św. Jana Vianeja , Paray le Monial z Klasztorem Św. Małgorzaty A la Cook i Paryż z jego wspaniałą Katedrą Notre Dame i Bazyliką Sacre Cour.
Corocznie organizujemy w lipcu Pielgrzymkę do Częstochowy na Jasnogórskie spotkania Rodziny Radia Maryja.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością w Akcji Katolickiej na organizowane spotkania, wykłady i pielgrzymki.