Wyniki wyszukiwania dla:

Duszpasterstwo turystyczne


Spotkania odbywają się w drugie i czwarte wtorki miesiąca, godz. 17.30 – 19.30 w podziemnej sali.
Opiekun duchowy: ks. Maciej Ostrowski, diecezjalny duszpasterz turystów maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl
Osoba koordynująca: pan Kazimierz Synowski synowskik@gmail.com
Szczegółowy opis historii, celów, działalności grupy oraz proponowany program jest dostępny na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl
Grupa jest otwarta dla wszystkich chętnych, nie tylko parafian.
Wycieczki i pielgrzymki animuje Koło PTTK O/Krakowskiego nr 1 „Pielgrzym”
Celem grupy jest poznawanie kultury i historii, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej, co pomaga także w kształtowaniu wiary i duchowości.
Środkami realizującymi cele grupy są:
– Comiesięczna Msza św. z okolicznościową homilią oraz prelekcja z prezentacjami multimedialnymi przeprowadzana przez zaproszonych gości.
– Comiesięczny Krąg Biblijny służący duchowej formacji.
– Pielgrzymki i wycieczki, podczas których odwiedzane są sanktuaria, miejsca święte, muzea, zabytki miast i inne obiekty kultury godne poznania. Zawsze realizowany jest program religijny: uczestnictwo w Mszy św., nabożeństwach, modlitwa, katecheza. Szczególnym rysem jest uprawianie tzw. turystyki religijnej, która łączy w sobie elementy modlitewne, poznania świata i wypoczynek na łonie przyrody.
W okresie jesienno zimowym odwiedzane są wspólnie i poznawane kościoły krakowskie, muzea i inne godne poznania obiekty w obrębie Krakowa. W okresach cieplejszych odbywane są jedno i wielodniowe wyjazdy po Polsce i za granicę. Zwykle realizowany jest dłuższy (10-15 dni) wakacyjny wyjazd pielgrzymkowo – turystyczny za granicę.
Raz w roku odbywają się intensywne dni skupienia nazywane rekolekcjami turystów.
Grupa włącza się aktywnie w imprezy organizowane przez PTTK.