Wyniki wyszukiwania dla:

Duszpasterstwo turystyczne


Krakowskie Duszpasterstwo Turystyczne, Koło PTTK nr 1 „Pielgrzym” oraz Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II przy Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej zapraszają na Spotkania z Bogiem na Turystycznym Szlaku.

  1. Wycieczki połączone ze zdobywaniem Krajoznawczej Odznaki im. św. Jana Pawła II.
  2. Spotkania Duszpasterstwa Turystycznego w kościele p.w. św. Stanisława Kostki na Dębnikach (podziemia), godz. 17.30, w dniach zgodnych z programem.
  3. Inne spotkania.

PROGRAMY SPOTKAŃ I WYCIECZEK

Programy są dostępne na stronie: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl