Wyniki wyszukiwania dla:

Organy


NOWE ORGANY W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W DĘBNIKACH

Z inicjatywy duszpasterzy-salezjanów, reprezentowanych przez ks. Józefa Grzyba – byłego proboszcza, przy zaangażowaniu wiernych Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie, kościół parafialny na Dębnikach zostaje wyposażony w roku 1983 w nowe organy, wykonane przez Zakład Organowy W. Truszczyńskiego z Warszawy.

Organy dysponują 37 głosami realnymi (tzw. rejestrami), rozdzielonymi pomiędzy cztery zespoły brzmieniowe, trzy manuały i klawiaturę nożną (tzw. pedał), według następującego porządku:

manuał I główny:
10 głosów
Bourdon 16′
Pryncypał 8′
Flet rurkowy 8′
Oktawa 4′
Gemshorn 4′
Flet otwarty 2′
Cornett 3-4x
Mixtura 6x
Fagot 16′
Trąbka 8′

manuał II górny:
(w szafie ekspresyjnej) – 10 głosów
Flet drewniany 8′
Salicjonał 8′
Pryncypał 4′
Flet rurkowy 4′
Sesquialtera 2x
Flet leśny 2′
Larigot 1 1/3′
Mixtura 4x
Dulcjan 16′
Szałamaja 8′

manuał III pozytyw:
(nad zespołem brzmieniowym manuału głównego) – 9 głosów
Flet kryty 8′
Quintadena 8′
Flet prosty 4′
Nasard 2 2/3′
Pryncypał 2′
Tercja 1 3/5′
Oktawa 1′
Cymbel 3x
Regał 8′

zespół brzmieniowy klawiatury nożnej:
(pedał, umieszczony w prospekcie z lewej i prawej strony) – 8 głosów
Pryncypał drew. 16′
Subbas 16′
Oktawa 8′
Flet basowy 8′
Oktawa tenorowa 4′
Mixtura 4x
Puzon 16′
Clairon 4′

Instrument posiada wiatrownice systemu tonowo-zasuwowego, manuały w skalach C-g3=56 tonów, klawiaturę nożną C-f1=30 tonów, mechaniczny system traktury gry i uruchamiania rejestrów.

Urządzenie pomocnicze organów:
Połączenie manuałów między sobą i manuałów z klawiaturą nożną
(II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P), tremulanty dla manuałów II i III.

Kształt architektoniczny i konstrukcyjny
– inż. arch. Henryk Kamiński

Konsultacja projektu
– dr Józef Furdyna,
– mgr Włodzimierz Truszczyński

Założenia brzmieniowe i dyspozycja głosów
– prof. Jan Jargoń

Projekt i realizacja rozwiązań technicznych
– mgr Włodzimierz Truszczyński,
– Andrzej Ragan,
– Zbigniew Tukendorf

Intonacja i strojenie
– Wiesław Jakubowski,
– Krzysztof Jakubowski

Nadzór ze strony parafii
– mgr Mieczysław Tuleja

Niektóre elementy do budowy organów sprowadzono z RFN od firm:
– Otto Heuss KG Lich,
– Aug. Laukhuff-Weikersheim,
– Carl Giesecke & Sohn-Göttingen.

Tekst pochodzi z archiwum parafii.