Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

UCZCIE SIĘ ODE MNIE, A ZNAJDZIECIE UKOJENIE…
Tylko Bóg może przynieść ukojenie ludzkim sercom. Dlatego Jezus wzywa, aby nie tylko przyjść do Niego, ale wziąć na siebie Jego jarzmo i uczyć się od Niego, jakim należy być. On – cichy i pokorny sercem – pragnie kształtować ludzkie serca, czyniąc je podobnym do swojego (por. Mt 11,29).
Mistrz z Nazaretu pragnie wyzwalać swoich uczniów od niepodobieństwa do Niego, bo ono odbiera pokój. Kto staje się człowiekiem według Jezusowego Serca, ten wyzbywa się wszystkiego, co wprowadza w jego duszę niepokój i obciąża ją. Duch tego świata jest krzykliwy, władczy, bo ma swoje korzenie w chęci dominacji, władzy nad drugim.
Cała nauka Jezusa służy osiągnięciu ideału: cichości i pokory. Taka jest natura ewangelicznej miłości. Duch Jezusa to wolność od chęci panowania nad kimkolwiek. To duch służebnej miłości, która wyświadcza dobro, nie szukając poklasku.
Znajdzie ukojenie, ten kto znajdzie Jezusa i zachwyci się Jego Sercem – cichym i pokornym. Znajdzie ukojenie ten, kto porzuci wszystko, co sprzeciwia się duchowi Ewangelii. Znajdzie ukojenie ten, kto przyjmie w całości to, co przekazał Mistrz. Znajdzie ukojenie ten, kto prawdziwie upodobni się do Pana.
Bóg dał ci wzór postępowania. Wsłuchuj się w słowa Ewangelii, nasiąkaj nimi. One cię przemienią, oczyszczą… Jeśli będziesz pragnął stać się podobny do Tego, który je wypowiada do ciebie, wyzbędziesz się ducha tego świata. Będziesz wyzbywał się nie tylko grzechów, które cię obciążają, ale i wad. Będziesz zabiegał o cnoty. One będą znakiem twojego upodobnienia do Pana. Im pilniej będziesz przyswajał naukę Jezusa, tym więcej będzie w tobie pokoju.
Spotykaj się twarzą w twarz z Jezusem, który dla ciebie znosił upokorzenia. Kontempluj Pana w Jego poniżeniu. Tak nabierał będziesz Jego ducha… Odziany na pośmiewisko w purpurę, opluty, ukoronowany koroną z ciernia, nauczy cię znosić wszystko to, czemu sprzeciwia się twoja natura. Tak staniesz się wewnętrznie mocny.
Świat uczy, że ten, kto nie odpowiada złem za zło, jest słaby. Inaczej uczy Pan. To ten jest mocny, kto promienieje miłością gotową wszystko przetrzymać. Ten zaznaje ukojenia, kto wolny jest od prawa odwetu, gotowy błogosławić nawet wrogom.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: