Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM
Zmartwychwstały Chrystus przychodzi z darem pokoju do tych, których odkupił za cenę swojej Krwi. Każda ludzka dusza jest miłym Mu mieszkaniem, w którym pragnie On zamieszkać. Przed swoim odejściem do Ojca zapewniał swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23).
Kto miłuje Jezusa i słowo świętej Ewangelii, żyjąc nią, ten nie popadnie w rozpacz. Nawet w trudzie ziemskich dni odnajdzie światło, pozwalające mu stawiać właściwe kroki. Wiara poprowadzi go do Serca Zbawiciela, w którym odpocznie i nabierze sił.
Jezus przychodzi z darem pokoju do każdego ze swoich uczniów. Każdemu chce udzielić go w obfitości. W pierwszej kolejności pragnie przyjść do tych, którzy dziś doświadczają niepokoju i trwogi. Duch Święty, zapowiadany i posyłany przez Mistrza, działa w sercu człowieka, rodząc w nim pokój, lecząc je… Zapewnia go – narażonego na grzech, słabego, że jest bez granic miłowany przez Ojca i zawsze może na Niego liczyć.
Słowo Jezusa wypowiadane przez Niego w Kościele oddala trwogę, przywracając pokój duszy – nawet najbardziej trapionej przeciwnościami losu. Ono daje siłę, wytrwałość, moc… To słowo dźwiga człowieka, pomagając mu odnaleźć właściwe spojrzenie na siebie, bliźniego… Sprawia, że człowiek patrzy w górę, na Boga, w Nim szukając ratunku, pomocy, wybawienia. W Nim pokłada nadzieję.
Jezus pragnie cię rozmiłować w swoim słowie, abyś był wolny od lęku. Chce cię rozmiłować w sobie, bo wie, że tylko w Nim zaznasz pokoju, jakiego jesteś spragniony na dnie duszy. Chce odbierać wciąż z twoich rąk, wyciągniętych do Niego na modlitwie, to wszystko, co jest dla ciebie zbyt trudne, gorzkie… Chce być twoim pokojem – także wtedy, gdy doświadczasz przeciwności.
Zmartwychwstały pragnie wejść w każdą przestrzeń twego życia, porządkując je według swojego prawa – prawa miłości. Słuchaj twego Pana, a Jego pokój będzie gościł w twojej duszy. On, zawsze gotowy cię rozumieć, usprawiedliwiać i bronić, ma władzę nad tym, co cię trwoży i jest powodem twojego niepokoju. Ma władzę nad grzechem, który odbiera pokój. Ma władzę nad twoją przyszłością.
W Jezusie szukaj pociechy i umocnienia. On – przychodząc w sakramentach Kościoła – chce wprowadzać cię w głębię zażyłości z Nim, wnosząc w twoją duszę swoje radosne światło i pokój, którego nie da ci nikt poza Nim.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: