Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na niedzielę

ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

Wzajemna miłość jest znakiem przynależności do Pana. Więź, która łączyć ma Jego uczniów, będąca darem Jezusa, jest świadectwem, że prawdziwie idą Jego śladami. Wzajemną miłość
warunkuje gotowość do ciągłego przebaczania i przyjmowania drugiego człowieka. Serce Jezusa uzdalnia do takiej miłości. Uzdalnia do pokornej służby bliźniemu, nieustannego dawania i dostrzegania w drugim człowieku kogoś godnego naszego obdarowania. To gotowość do stawania się darem, ale i przyjmowania daru drugiej osoby.
Jezus pragnie, aby na takiej miłości – zdolnej dawać i przyjmować, opierała się każda wspólnota Jego uczniów. Wzywa do takiej miłości każdego, kto chce iść za Nim. Uzdrawia ludzkie serca, aby stawały się gotowe żyć wzajemną miłością. Tam, gdzie panuje wzajemna miłość, dobroć – tam jest Boże królestwo. Zdrowe „oczy serca” dotkniętego przez Jezusa, pozwalają dostrzec w każdym człowieku Boży dar.
Wszczepiony w Chrystusa przez chrzest święty, jesteś zdolny kochać Bożą miłością człowieka, którego Pan stawia obok ciebie. Jesteś zdolny dawać siebie drugiemu aż po ofiarę z siebie – na wzór samego Mistrza.
Jezus wciąż „umywa ci nogi”, podobnie jak umywał je swoim uczniom w Wieczerniku, przychodząc do ciebie w sakramentach świętych, jako twój Sługa, aby usunąć z twego serca to, co nie jest miłością. Doświadcza cię, abyś przekraczał siebie, dążąc do coraz doskonalszej miłości. Ta wzajemna wymiana miłości, jaka dokonuje się pomiędzy tobą i twoimi bliźnimi, jest sprawdzianem twojego przylgnięcia do nauki Ewangelii, ale i znakiem, że należysz do Jezusa.
Ile w tobie bezinteresownej miłości, która nie szuka swego, tyle w tobie podobieństwa do Pana. Ile gotowości do dawania, ale i przyjmowania drugiego człowieka – takiego, jakim on jest, tyle posłuszeństwa słowom Mistrza. Miłość ma być najważniejszym zadaniem twojego życia. Miłujcie się wzajemnie jak Ja was – to nowe przykazanie, jakie zostawił nam Jezus (por. J 13,34). Duch Święty pragnie obudzić w tobie pasję ucznia Chrystusa, który zdolny jest budować więzi na prawie wzajemnej miłości. Ona kruszy mury, pokonuje wrogość, odmienia rzeczywistość, wydobywając z ludzkiego serca to, co najgłębsze, złożone w nim przez samego Boga.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: