Wyniki wyszukiwania dla:

Kategoria: EdytorialXS

KAMIEŃ ODSUNIĘTY OD GROBU Kamień odsunięty od grobu, w którym złożono martwe ciało Chrystusa, to nadzieja dla wszystkich wierzących w Niego.

NADESZŁA GODZINA Nadeszła godzina, w której Syn Boży wydany został w ręce nienawidzących Go (zob. 14,41). W miarę przybliżania się tej…

POTRZEBA, BY WYWYŻSZONO SYNA CZŁOWIECZEGO Jezus wywyższony na drzewie krzyża jest nadzieją i ratunkiem dla człowieka. Tylko w Nim znajdzie ukojenie…

PRZEMIENIŁ SIĘ WOBEC NICH Jezus wziął ze sobą najbliższych uczniów na wysoką górę, aby ujrzeli blask chwały Jego majestatu. Przemienił się…

CZTERDZIEŚCI DNI PRZEBYŁ NA PUSTYNI Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie przebywał przez czterdzieści dni, poszcząc. Doświadczał tam kuszenia ze strony…

LUDZIE ZEWSZĄD SCHODZILI SIĘ DO NIEGO Nie sposób było ukryć Światło z wysoka, które przyszło na świat, aby oświecić żyjących w…

JEDEN JEST WASZ NAUCZYCIEL Jezus wyraźnie mówi w świętej Ewangelii do swoich uczniów, że mają jednego Nauczyciela (Mt 23,8). Jest nim…

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ Bóg stworzył człowieka w nadmiarze swojej miłości. Ustawił go w centrum stworzenia, jak mówi psalmista, wszystko kładąc pod jego…

JEZUS PRZEJRZAŁ ICH PRZEWROTNOŚĆ Serce przewrotne, to serce nieszczere, podejrzliwe, nie szukające prawdy… To serce dalekie od Boga, nieskłonne do tego,…