Wyniki wyszukiwania dla:

Kategoria: EdytorialXS

JEDEN JEST WASZ NAUCZYCIEL Jezus wyraźnie mówi w świętej Ewangelii do swoich uczniów, że mają jednego Nauczyciela (Mt 23,8). Jest nim…

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ Bóg stworzył człowieka w nadmiarze swojej miłości. Ustawił go w centrum stworzenia, jak mówi psalmista, wszystko kładąc pod jego…

JEZUS PRZEJRZAŁ ICH PRZEWROTNOŚĆ Serce przewrotne, to serce nieszczere, podejrzliwe, nie szukające prawdy… To serce dalekie od Boga, nieskłonne do tego,…

PRZYJDŹCIE NA UCZTĘ! Bóg stworzył człowieka w nadmiarze swojej miłości. Całym Boskim szczęściem pragnie On dzielić się z umiłowanym stworzeniem przez…

DZIECKO, IDŹ I PRACUJ… Skoro Jezus tydzień po tygodniu wzywa do pracy w swojej winnicy, wezwanie to należy do niezwykle ważnych. Zwraca…

IDŹCIE I WY DO MOJEJ WINNICY Pan wciąż niestrudzenie poszukuje robotników do swojej winnicy . Dla każdego przygotował w niej miejsce.

KTO WIERZY W NIEGO NIE PODLEGA POTĘPIENIU Wolą Ojca jest zbawić człowieka. Dlatego posłał na ziemię swojego jedynego Syna, aby On…

NIE ROZPOZNALI GO… Uczniowie idący do Emaus byli tak blisko Zmartwychwstałego Jezusa, ale – jak zapisał Ewangelista Łukasz – nie rozpoznali…

ABYŚCIE WIERZĄC, MIELI ŻYCIE W IMIĘ JEGO Bóg przez swoje słowo rodzi nas do życia wiary. Słuchając Go sercem, wierząc w…

UJRZAŁ LEŻĄCE PŁÓTNA ORAZ CHUSTĘ Leżące w grobie płótna, którymi owinięte było ciało Pana, złożone do grobu, a także chusta, którą…