Wyniki wyszukiwania dla:

Kategoria: EdytorialXS

NIE ROZPOZNALI GO… Uczniowie idący do Emaus byli tak blisko Zmartwychwstałego Jezusa, ale – jak zapisał Ewangelista Łukasz – nie rozpoznali…

ABYŚCIE WIERZĄC, MIELI ŻYCIE W IMIĘ JEGO Bóg przez swoje słowo rodzi nas do życia wiary. Słuchając Go sercem, wierząc w…

UJRZAŁ LEŻĄCE PŁÓTNA ORAZ CHUSTĘ Leżące w grobie płótna, którymi owinięte było ciało Pana, złożone do grobu, a także chusta, którą…

NA KRZYŻ Z NIM! Na dziedzińcu Piłata dokonał się najbardziej niesprawiedliwy sąd w dziejach świata. Namiestnik rzymski, który miał władzę, aby…

PRZYJDĘ DO WAS Jezus, przed swoim odejściem do Ojca, zapewnił uczniów: „Przyjdę do was”… Zapowiedział, że będzie prosił Ojca o Parakleta……

Zapraszamy chłopców, mężczyzn (również z dziećmi), do udziału w spływie kajakowym organizowanym przez Bractwo Jana Tyranowskiego z Dębnik (przy parafii św. St.

BŁOGOSŁAWIŁ ICH… Chrystus, który po swoim zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni ukazywał się swoim uczniom, tuż przed wstąpieniem do Ojca, podniósłszy ręce,…

UJRZAŁ I UWIERZYŁ Umiłowany uczeń Pana, który wraz z Piotrem biegł do grobu po Jego zmartwychwstaniu, gdy zobaczył w nim leżące płótna…

PAN MNIE UWOLNIŁ OD WSZELKIEJ TRWOGI Jezus wyzwala człowieka od trwogi. Jego słowo leczy ludzkie serce. Sprawia, że zdolne jest ono pokładać…

PAN OBROŃCĄ MEGO ŻYCIA Słowa psalmisty podnoszą na duchu w czasie utrapień i niepokojów obecnej chwili. Każdy wierzący w Boga może za…