Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

DUCH PRAWDY ZAŚWIADCZY O MNIE
Duch Prawdy, którego posyła Zmartwychwstały Pan, daje o Nim świadectwo. Umacnia wiarę tych, którzy usłyszeli o Jezusie i przyjęli do siebie Jego słowa. Te słowa stają się w nich żywe i czynią z nich świadków prawdy.
Duch Święty mieszka w sercach wierzących w Chrystusa. Poucza ich o tym, co słuszne i sprawiedliwe, naprowadza wciąż na drogę Ewangelii i kieruje krokami pragnących iść za Mistrzem. Duch Prawdy odsuwa fałsz władcy tego świata. Prostuje ludzkie myślenie, aby zgodne było z myśleniem Bożym.
Ducha Świętego otrzymuje ten, kto uczestniczy w życiu Kościoła, przyjmuje do siebie żywego Jezusa, obecnego w sakramentach świętych. Otrzymuje go ten, kto wiernie słucha słowa Boga, rozważa je i zachowuje w sercu.
Świadectwo Jezusa jest czytelne dla ludzi dobrej woli. Jeśli szczerze szukają prawdy, odnajdą ją. To świadectwo z tym większą mocą wnika w głąb serc, przez chrzest zjednoczonych z Bogiem. Duch Święty ożywia zasiane już ziarno wiary i daje mu wzrost. Sprawia, że człowiek utwierdzony w tym, co pochodzi od Boga, pragnie żyć dla Niego. Pragnie żyć tym, co słyszy.
Świadectwo o Jezusie raduje ludzkie serce. Kto poznaje Tego, który został do nas posłany przez Ojca i w Nim odnajduje swojego Zbawiciela, ten nie pozostaje już w osamotnieniu serca. Swój ziemski los dzieli z nieskończenie mocniejszym od niego i miłującym go bez granic. Ta pewność miłości Boga koi rany ludzkiego serca, zranionego złem. Nadaje sens rzeczywistości.
Potrzebujemy wciąż powracać do tego, co najważniejsze. Potrzebujemy słyszeć sercem świadectwo o Jezusie Chrystusie, który tak nas ukochał, że złożył za nas siebie Ojcu w ofierze krzyża. Odkupił nas z niewoli złego ducha. Z niewolników uczynił synami Boga. Ojciec przyjął taką ofiarę, bo była ona znakiem największej miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).
Jezus z obfitości swego Serca na nowo pragnie wylewać na ciebie dar Ducha. On poucza cię o prawdzie, abyś utwierdzony w niej, stał się wolny od lęku; szczęśliwy, że należysz do Boga. W tym Duchu tworzysz wspólnotę świadków prawdy, którzy uwierzyli Jezusowi i przyjęli do siebie Jego słowo. Prawem tej wspólnoty ma być wzajemna miłość – ona jest znakiem przyjęcia świadectwa o Bogu. Duch Miłości odnawiając w tobie świadectwo wiary, odnawia w tobie także miłość.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: