Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

JESTEŚCIE PRZYJACIÓŁMI MOIMI
Jezus powołuje tych, których pragnie, aby nie tylko byli Jego uczniami, ale najbliższymi przyjaciółmi, z którymi On podzieli sekrety swojego Serca. Ten należy do przyjaciół Mistrza z Nazaretu, kto zachowuje przykazania i trwa w Jego miłości. Wsłuchany w Jego słowo, podąża Jego śladami.
Grzech niszczy przyjaźń z Bogiem. Kto słucha, co mówi Pan, i czyni, jak On naucza, cieszy się nienaruszoną więzią przyjaźni ze Stworzycielem. Jego serce wypełnia pokój płynący z pewności miłującej obecności Boga. Cieszy się błogosławieństwem we wszystkim, co podejmuje. Ma przed sobą jasny cel – dążenie do wiecznego przebywania z Tym, który dał mu życie i przybrał za swojego syna.
Przyjaciele Jezusa, ogarnięci Jego łaską, wpatrzeni w Niego, jak On pragną pełnić wolę Ojca. Więź z Nim przemienia ich. Żyją w wolności, bo ich Mistrz wyzwala ich od zła i od siebie samych. Nie polegają już na sobie, lecz na łasce Boga. Stają się gotowi nosić brzemiona bliźnich. Bóg obdarza ich zaufaniem. Zleca im swoje zadania do wykonania.
Przyjaciele Boga mają udział w losie Syna Bożego. Uczestnicząc w Jego cierpieniach, będą też uczestniczyć w Jego chwale. Za każdą cenę trwają w Jezusie, więź z Nim przedkładając nad wszystko inne. Czerpią z Niego moc – sakramentami Kościoła. Przez wierność i wytrwałość pogłębia się przyjaźń z Nim.
Bóg, który zna głębię ludzkiego serca i wie, jak je uszczęśliwić, zniża się do człowieka. Pociąga go do siebie i sprawia, że ten, kto trwa w Nim, jest z Nim jedno, żyje pełnią życia. Ta przyjaźń najpełniej przemienia człowieka. Przyjaźń z Chrystusem to radość przyjmowania daru zbawienia i wypełniania tego, czego pragnie Ojciec.
Bóg wybrał cię i uczynił swoim przyjacielem. Zatem trzymaj się Chrystusa i nie odstępuj od życiodajnej nauki, która została ci przekazana. Ceń sobie przyjaźń z Panem ponad wszystko inne. Wciąż poznawaj Go, zagłębiaj się w tajemnice Ewangelii i całego Pisma. Raduj się tym, że Bóg uczynił cię godnym przyjaźni z Nim.
Proś Jezusa, twojego najbliższego Przyjaciela, aby On wypisał w twoim sercu swoje przykazania, święte prawo wzajemnej miłości, czyniąc cię wiernym sobie aż do śmierci. I nie patrz we własną słabość, ale licz na Jego łaskę, czerpiąc z Niego moc do pełnienia woli Ojca. Licz na Niego w trudzie twojego codziennego życia. On nie zawodzi. Nie zdradza. Nie odwraca się plecami. Nie zrywa więzów przyjaźni z tymi, których wybrał. Jezus Chrystus jest z tobą i dla ciebie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: