Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

KAMIEŃ ODSUNIĘTY OD GROBU
Kamień odsunięty od grobu, w którym złożono martwe ciało Chrystusa, to nadzieja dla wszystkich wierzących w Niego. Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią. Miłość pokonała nie tylko całe zło, ofiarując siebie na krzyżu, ale przezwyciężyła śmierć. Jezus powstał do życia, wskrzeszony przez Ojca, aby każdy, kto w Niego wierzy, żył na wieki.
Kamień odsunięty od grobu to znak, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Chrystus przechodzi na nowo przez ludzką historię, aby przezwyciężyć zło w życiu tych, którzy idą za Nim. To w Nim jest nadzieja dla człowieka, osaczonego przez moce zła, targanego przeciwnościami losu, zmagającego się z własną słabością, grzechem i wreszcie śmiercią, będącą konsekwencją pierworodnej winy.
Nie ma takich przeszkód w życiu człowieka, których nie mogłaby pokonać mocna ręka Boga. Nie ma takich trudności, których nie mógłby przezwyciężyć Ten, który jest Panem. Nie ma takich ciężarów, których nie miałaby mocy przemienić Jego miłość.
Pan okazał moc swojego ramienia i pragnie okazywać ją w życiu swoich uczniów. Chce wejść ze swoim zwycięskim światłem tam, gdzie Go potrzebują. Chce dokonywać dzieł, które zamierzył. Duch Święty, posyłany przez Zmartwychwstałego, odnawia nas w nadziei i wierze na Chrystusowe zwycięstwo – wszędzie tam, gdzie jesteśmy Go spragnieni. Uczy nas patrzeć na Jezusa i pokładać w Nim pełną ufność.
Człowiek, stworzony z miłości, do wiecznej wspólnoty z Bogiem, tylko w Nim odnajdzie pełnię dobra, za którym najgłębiej tęskni. Tylko Jego światło ma moc rozradować człowieka radością głęboką, trwającą pomimo cierpienia. Pan pragnie wchodzić na nowo w tę tęsknotę ludzkiej duszy ze swoją mocą.
Dla ciebie został odsunięty kamień od grobu. Dla ciebie twój Pan pokonał śmierć. Dla ciebie powstał z martwych. Obecny w Eucharystii, odnawia twoją wiarę, abyś wciąż przyoblekał się w Niego, czerpiąc z Niego życie.
Patrz na zwycięskiego Króla, królującego w chwale. On nie jest bezsilny wobec twoich trudności. A jeśli cię doświadcza cierpieniem, nadejdzie dzień zwycięstwa, którego się nie spodziewałeś. Wytrwaj na Jego drodze, a On prawdziwie odsunie kamień od twojego grobu. Wprowadzi cię do swojej światłości. Powołał cię, abyś na wieki dzielił z Nim Jego szczęście.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: