Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

POTRZEBA, BY WYWYŻSZONO SYNA CZŁOWIECZEGO
Jezus wywyższony na drzewie krzyża jest nadzieją i ratunkiem dla człowieka. Tylko w Nim znajdzie ukojenie ten, kto doświadcza zranienia ościeniem grzechu i śmierci. Tylko w Nim odzyska nadzieję na zwycięstwo nad tym, co go przygniata, przybija do ziemi… On drzewo śmierci przemienił w drzewo życia, aby odtąd człowiek w Nim odnalazł życie w obfitości, za którym tęskni, którego pragnie – stworzony na obraz i podobieństwo Najwyższego.
Im bardziej człowiek oddala się od Boga, ściągając na siebie przekleństwo grzechu, tym bardziej potrzebuje znaleźć ratunek w Chrystusie wywyższonym na drzewie krzyża. To z Jego Serca tryskają rzeki miłosierdzia, aby przynieść ratunek zbłąkanej ludzkości. Spojrzenie na Tego, który jest życiem, przywraca światło człowieczej duszy. Przywraca nadzieję człowiekowi, który kieruje ku Niemu wzrok. Niesie mu wieczne zbawienie.
Bez Bożego Baranka, umęczonego i wywyższonego na krzyżu, człowiek nie odnajdzie sił. To On jest ratunkiem dla tych, których przytłacza ciężar słabości, win, nieszczęść, będących konsekwencją pierworodnej winy i ludzkich grzechów. To On niesie ocalenie synom Ewy. To On podaje zbawcze ramię upadającym, aby ich dźwigać z upadku.
Potrzeba w wywyższonym na krzyżu odnaleźć Boga miłości i nieskończonego miłosierdzia i przylgnąć do Niego. Potrzeba w Nim utkwić wzrok duszy. Krzyż zwiastuje nie koniec, ale zwycięstwo. Na nim miłość Boga-człowieka przezwyciężyła całe zło. Wywyższony i ukrzyżowany Jezus jest światłem dla człowieka, idącego przez mrok wiary i zmagającego się z naturą skażoną pierworodną winą.
Patrz na krzyż. Wywyższaj Jezusa, który dla ciebie rozpostarł na krzyżu ramiona i zakrólował na nim. Uwielbiaj Go za Jego miłość do ciebie. Uwielbiaj Jego Serce, dla ciebie przebite włócznią. W Nim szukaj ratunku, ukojenia, sił… On chce ci je przywracać. Patrzy na ciebie z wysokości krzyża wzrokiem tak wielkiego miłosierdzia…
Przychodź pod zbawcze drzewo, aby twój wywyższony na nim Król wszedł ze swoją zwycięską mocą wszędzie tam, gdzie Go najbardziej potrzebujesz. Ukochaj Ukrzyżowanego, a wtedy żadne cierpienie nie będzie dla ciebie zbyt wielkie. Z Jezusa czerpał będziesz moc, siły, by trwać w Jego miłości i stawiać kolejne kroki na drodze pełnienia woli Ojca.
Wywyższaj Syna Człowieczego we własnym sercu, z którym On zechciał się najgłębiej zjednoczyć. Dziękuj Mu za Jego człowieczeństwo wyniszczone z miłości do Ciebie. Wywyższaj Go za Jego krew, którą przelał, abyś ty mógł żyć i w Nim odnajdywać skuteczne lekarstwo na wszystkie twoje choroby.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: