Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

CZTERDZIEŚCI DNI PRZEBYŁ NA PUSTYNI
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie przebywał przez czterdzieści dni, poszcząc. Doświadczał tam kuszenia ze strony szatana. Żył wśród zwierząt, a aniołowie służyli Mu (zob. Mk 1,12-13).
Czterdzieści dni na pustyni były czasem przygotowania do misji głoszenia królestwa. Syn Boży odniósł zwycięstwo nad złym duchem, pokonując jego pokusy, aby dać uczniom przykład duchowego zmagania, którego owocem będzie wewnętrzna wolność i radość dziecka Boga (zob. Mt 4,1-11).
Czterdzieści dni Wielkiego Postu to czas duchowej pustyni. Pustynia jest miejscem ogołocenia, doświadczenia walki z mocami ciemności. Jest miejscem pokuty. Jezus nie potrzebował pościć, ale pokazał swoim uczniom, jak odnieść zwycięstwo nad wrogiem ludzkiego szczęścia.
Co roku Kościół pozwala przeżywać przygotowanie do odnowienia daru łaski chrztu, przez okres pokuty. Paschalną radość poprzedza czas prób, zmagań, które Bóg dopuszcza na człowieka, nie po to, żeby go umęczyć, ale oczyścić i przygotować na przyjęcie łaski.
Bez postu, bez wyrzeczeń, bez postanowień, które służyć mają umocnieniu więzi z Jezusem Chrystusem i pozbyciu się balastu grzechu, nie będzie kroku na drodze przemiany w Bożego człowieka, gotowego postępować zgodnie z wolą Ojca.
Duch Jezusa i ciebie wyprowadza na pustynię, żeby usposobić cię na przyjęcie łaski, przygotowanej dla ciebie przez Boga. Także ty będziesz doświadczany, jak Boży Syn, na twojej duchowej pustyni. I ty doświadczysz pokus, po to, aby odnieść nad nimi zwycięstwo. Post, jałmużna, modlitwa służyć mają temu, byś stał się mocny w walce z przeciwnikiem, gotowy odpierać jego przewrotne zamiary.
Im głębiej wejdziesz w ogień duchowych zmagań, im gorliwiej trwał będziesz na twojej pustyni, tym większa przyjdzie radość. Z miłości do Jezusa, który nie mając grzechu, dla ciebie pościł i toczył walkę ze złym duchem, aż wreszcie oddał za ciebie życie na krzyżu, podejmuj wyrzeczenia, choćby skromne.
Wejdź w czas modlitwy. Usuń to, co ci w niej przeszkadza, co cię rozprasza, a co jest możliwe do usunięcia… Wejdź w serdeczne spotkanie z Jezusem. Znajduj dla Niego czas. Proś Go o dobre wykorzystanie czterdziestu świętych dni, które w swoim miłosierdziu daje On raz jeszcze tobie, żeby cię do siebie przyciągnąć i upodobnić. To ty potrzebujesz tego czasu. Jego owocem ma być twoje szczęście na ziemi i w niebie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: