Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

ZNALEŹLIŚMY MESJASZA
Słowa: „Znaleźliśmy Mesjasza” to słowa Dobrej Nowiny wypowiedziane przez jednego z pierwszych uczniów i świadków Chrystusa – Andrzeja do swego brata, Szymona Piotra (zob. J 1,40-41). Spotkanie z Jezusem Chrystusem stało się dla nich najważniejszym wydarzeniem w życiu, które odmieniło ich i całe ich życie.
Mesjasz, czyli Posłaniec Boży, którym okazał się Syn Boży równy Ojcu – jedynemu Bogu objawionemu Izraelitom, rozpoznany przez ludzi, którzy – spotykając Go – zapragnęli bliskiej więzi z Nim, stał się odtąd najważniejszą Osobą w ich życiu. Był wypełnieniem najgłębszych tęsknot synów narodu wybranego. Jeszcze nie rozumieli Jego misji, nie pojmowali, na czym polegać będzie dzieło zbawienia, ale już zapragnęli iść za Nim. Już sercem rozpoznawali w Nim Tego, który uszczęśliwia człowieka…
Pierwsi uczniowie dobrze zapamiętali moment spotkania z Jezusem Chrystusem. Dobrze znali godzinę tego wielkiego wydarzenia. Poszli za Nim bez ociągania, bez zastanawiania się, czy to Ten, który miał przyjść, bo przeniknięci światłem prawdy, wiedzieli że to jest Mesjasz. Nie było już dla nich ważniejszej sprawy, o której mieli do powiedzenia najbliższym, od tej: „Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa”.
Kto spotyka Jezusa, poznaje Go, ten ma jedno pragnienie: mówić o Nim. To światło Dobrej Nowiny, które nie sposób ukryć pod korcem. Ono szybko i zarazem w sposób bardzo naturalny się rozprzestrzenia, pociągając do Pana tych, którzy jeszcze Go nie spotkali. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem należy do najważniejszych wydarzeń w życiu.
Każdy, kto został przez chrzest złączony na wieki z Bogiem, będzie żył pełnią Bożego życia, jeśli spotka Jezusa Chrystusa i świadomie pójdzie za Nim. Zapragnie Go. Zapragnie przebywać z Nim na wieki. Sam Jezus inicjuje spotkanie z człowiekiem. Daje mu wewnętrzny wzrok, pozwalający Go rozpoznać. Pociąga do siebie ludzkie serce… Oświeca je światłem prawdy, uprzedza łaską… Stawia na drodze świadków wiary, którzy przyjęli już Jego światło i uwierzyli w Niego.
Oto pierwsi uczniowie dzielą się z tobą świadectwem wiary w Tego, którego znaleźli, abyś i ty Go mógł odnaleźć i ukochać ze wszystkich sił. Na tak wielką miłość odpowiada się miłością i oddaniem. Jeśli już spotkałeś Jezusa Chrystusa, On chce odnowić w tobie pamięć o tym, co najważniejsze. Przyszedł na ziemię, pragnąc cię zbawić. Celem twojej ziemskiej wędrówki jest zdobycie wiecznego królestwa, do którego chce On wprowadzić nie tylko ciebie, ale wielu spośród tych, wśród których żyjesz. On włącza każdego, kto Go poznaje, w Jego plan zbawienia. I ty masz być świadkiem Jezusa – radosnym, rozpalonym Jego miłością, gotowym iść za Nim i nieść Jego światło.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: