Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

IDZIE ZA MNĄ MOCNIEJSZY ODE MNIE
Jan całym sobą wskazywał na Tego, któremu przygotowywał drogę, udzielając chrztu w rzece Jordan, wzywając do porzucenia zła i czynów miłosierdzia. Mówił o Jezusie: „Idzie za Mną mocniejszy ode Mnie”. Wiedział, że chrzcił On będzie Duchem Świętym, bo jest Synem Bożym, posłanym na ziemię przez Ojca (zob. Mk 1,7).
Bóg okazuje swoją potęgę, odpuszczając winy swojemu ludowi, gładząc je mocą swojej krwi przelanej na krzyżu. Moc działania Jego Ducha najpełniej przejawia się w sakramentach Kościoła. Chrzest czyni człowieka nowym stworzeniem, wszczepiając go we wspólnotę Trzech Osób Boskich. Ponieważ ludzka natura skalana złem wciąż ulega pokusom Złego, człowiek potrzebuje mocy Bożej i odnawiania daru przybrania za syna Bożego.
Jezus nie zraża się żadną ludzką nędzą. Jego miłość większa od każdej biedy, wciąż gotowa jest, aby dźwigać z poniżenia umiłowane stworzenie i wynosić je do chwały wybranych dzieci Ojca. Mając upodobanie w człowieku, chce okazywać mu nieskończone miłosierdzie, gładząc jego winy i dając mu siłę do życia zgodnego z zamysłem Ojca.
Pragnieniem Boga jest obdarowywać Duchem Świętym tych, których powołał do wspólnoty ze sobą. To w nich ma objawić się całe piękno stworzenia. To oni są w centrum obdarowania przez Boga. To w nich ma upodobanie Ojciec. Wyrwani z ciemności zła, są przeznaczeni do królowania z Nim w wieczności.
Całe człowieczeństwo nabiera blasku w Chrystusie, który dla nas stał się człowiekiem i wziął na siebie nasze nieprawości. On przywraca Boskie piękno tym, których ulepił z gliny i tchnął w nich Ducha, aby byli Jego wiernym obrazem. Przywraca je także tym, którzy to piękno zniweczyli, wybierając drogę nieprawości.
Ten, kto wierzy w Jezusa, odnosi zwycięstwo nad własnym grzechem i złem całego świata. Doświadcza mocy Boskiego Lekarza, gotowego leczyć wszystkie ludzkie choroby i słabości. Opiera się na słowie Jego obietnicy, które nie zawodzi. Nie pozwala, aby chwiały nim wichry tego świata.
Mocniejszy od Jana i mocniejszy od ciebie i zła, na jakie jesteś narażony – Jezus Chrystus jest Tym, którego potrzebujesz. Szukaj Go całym sercem i podążaj za Jego głosem. On pozwoli ci doświadczać mocy swojego ramienia. Będzie twoim Obrońcą i Wspomożycielem w każdym ucisku i trudzie tego życia. Przeprowadzi cię przez ciemności ziemskiej drogi i wprowadzi do swojego światła. Tylko nie odstępuj od Niego. Nie szukaj poza Nim. On jest twoim zbawieniem.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: