Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

JEDEN JEST WASZ NAUCZYCIEL
Jezus wyraźnie mówi w świętej Ewangelii do swoich uczniów, że mają jednego Nauczyciela (Mt 23,8). Jest nim On sam – Święty świętych, Bóg, który przyszedł na ziemię, aby objawić człowiekowi prawdę i doprowadzić go do wiecznego szczęścia. Każdy głosiciel prawdy jest tylko sługą Jego słowa. Może jedynie pokornie je przekazywać – w całej pełni, nie stawiając siebie ponad autorytet Mistrza.
Każdy, kto głosząc Ewangelię, dążyłby do budowania wielkości w oczach ludzi, bądź przysłaniałby sobą autorytet Jezusa, nie byłby godzien dzieła przekazywania Jego nauki. Słowo Boga wymaga jednego: głoszenia go – tak, jak tego nauczył Mistrz, w uniżeniu i wierności objawionej prawdzie.
Zbawiciel doskonale naucza, jak żyć i postępować. Nauka ta nigdy nie straci na wartości, a każdy, kto ją usłyszy i przyjmie otwartym sercem, odnajdzie prawdziwy skarb, wart, aby oddać za niego wszystko (por. Mt 13,44). Posiądzie radość, której pozbawią się ci, którzy pozostają zamknięci na prawdę Ewangelii, idąc za głosem swojego zbuntowanego serca.
Sługami prawdy są ci, którzy według niej żyją, naśladując swojego Mistrza. Oni głoszą Jezusa nie tylko słowami, ale przykładem własnego życia, zgodnego z Jego nauczaniem. Wskazują na ciasną bramę ewangelicznych wymagań, przez którą każe wchodzić nasz Pan, aby posiąść wieczne królestwo obiecane ubogim (por. Mt 7,13).
Nauczyciele prawdy posłuszni słowu jedynego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa, wpatrzeni w Niego, niosą Go ludziom spragnionym światła Ewangelii. Prawda, głoszona przez nich, wyzwala z niewoli zła. Otwiera przed tymi, którzy ją przyjmują, drogę błogosławieństwa. Ta prawda ocala człowieka, zagrożonego złem – trzymającym ten świat w niewoli.
Jeden jest twój Nauczyciel. Nie szukaj innego. Wsłuchuj się raczej w Jego słowa, abyś podążał za wartościami, które odsłania On przed tobą i nie pozwolił się oszukać i odwieść od celu twojej drogi. Nauka Jezusa jest jedyną, która doprowadzi cię do pełni życia w Nim. Przyjmuj ją w całości, niczego nie zmieniając i właściwie odczytując święte słowa, dane ci przez Boga, abyś żył.
Szczerze miłuj słowa Pana, karmiąc się nimi, pozwalając, aby cię oczyszczały. Proś o łaskę głębokiej wiary i serdecznego, pokornego przylgnięcia do Nauczyciela Prawdy. Niech Jego słowa będą dla ciebie lampą, oświetlającą każdy twój krok. Jeśli żadne ludzkie słowa nie staną się od nich ważniejsze, wówczas nie zbłądzisz. W zbłąkanym świecie, porzucającym Boże drogi, będziesz żył radością ucznia Mistrza z Nazaretu i dojdziesz do pełni radości w Jego królestwie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: