Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ
Bóg stworzył człowieka w nadmiarze swojej miłości. Ustawił go w centrum stworzenia, jak mówi psalmista, wszystko kładąc pod jego stopy… (por. Ps 8,7-9). Gdy człowiek przez grzech oddalił się od swego Stworzyciela, otrzymał przykazania, aby przestrzegając ich, trwał w więzi z Nim. Największe z nich to przykazanie miłości.
„Będziesz miłował” to wezwanie Boga zatroskanego o los swojego umiłowanego stworzenia. To przykazanie, które ma uczynić go na powrót szczęśliwym. Więź miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem stoi na straży tego szczęścia. Postawienie Boga w centrum ludzkiej egzystencji uczyni człowieka zdolnym kochać bliźniego, jak siebie samego (por. Mt 22,36-39).
Kto przestrzega prawa miłości, ten staje się wolny od faryzejskiej obłudy. Czcząc Boga w duchu i prawdzie (por. J 4,23), nie odwróci się od bliźniego, nie przekreśli go. Miłość do Boga zawsze prowadzi do miłowania człowieka. Jezus wyznaczył miarę tej miłości, ucząc kochać jak On – aż po ofiarę z siebie. Zostawił swoim uczniom nowe przykazanie: Miłujcie się nawzajem, jak Ja was umiłowałem (por. J 15,12). Taka miłość jest szczytem chrześcijańskich dążeń i wyrazem upodobnienia do Mistrza. Kto kocha Chrystusową miłością, gotów będzie przebywać z Nim na wieki. Ta miłość już na ziemi uczyni go błogosławionym, czyli szczęśliwym.
Kochaj – Boga i człowieka – w Bogu. Naśladuj Jezusa, który stał się sługą wszystkich i za cenę swojego życia wybawił człowieka od wiecznego potępienia. Miej w sercu wezwanie Pana do doskonałej miłości. Ona jest dla ciebie. Jesteś do niej zdolny.
W człowieku, który żyje miłością, odbija się piękno i wielkość stworzenia uczynionego na obraz i podobieństwo swego Stworzyciela. Do tej wielkości zostałeś powołany. To twoje najwznioślejsze zadanie.
Twoja wielkość wyrazić się ma w miłowaniu. Tu najpełniej „wypowiesz”, kim jesteś. Tu najpełniej rozkwitniesz i wydasz owoce. Bóg nie oczekuje od ciebie niczego, do czego sam by cię nie uzdolnił. Chrzest święty włączył cię we wspólnotę Trzech Osób Boskich, abyś mógł na wieki trwać w komunii z twoim Ojcem, poprzez Syna, w Duchu Świętym. Czerpiąc z Tego, który jest pełnią miłości, będziesz obdarowywał drugiego człowieka, tworząc wspólnotę z nim. Miłość będzie twoją siłą. Promieniejąc nią, będziesz przemieniał ten świat. Przebaczając, przygarniając drugiego człowieka i kochając go, będziesz zaczynem Chrystusowego królestwa na ziemi.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: