Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

IDŹCIE I WY DO MOJEJ WINNICY
Pan wciąż niestrudzenie poszukuje robotników do swojej winnicy . Dla każdego przygotował w niej miejsce. Każdemu wyznacza odpowiednie zadania… Każdego, kogo przez chrzest uczynił swoim, wzywa do pójścia do pracy w Jego winnicy. Każdemu też chce dać odpowiednią zapłatę – niezależnie od czasu, kiedy go najął.
Praca w winnicy Pana, służba Boża, to najbardziej zaszczytne zajęcie dla człowieka, stworzonego dla chwały Boga. Pełnienie tego, czego oczekuje od nas Stworzyciel, czyni szczęśliwym. Odpowiedź na Boże wezwanie jest znakiem uległości wobec woli Ojca. Podejmowanie czynów przygotowanych przez Boga, już staje się dla człowieka nagrodą. Porzucanie grzechu, własnych planów, aby móc pełnić zamiary Tego, który pragnie dla nas życia w obfitości, daje radość.
Bóg obiecuje nagrodę tym, którzy podejmą pracę w Jego winnicy. Niezależnie od czasu zaangażowania w sprawy Boże, każdy, kto je przyjął i gorliwie wykonywał to, do czego wezwał go Bóg, otrzyma taką samą nagrodę. Tak wielkie jest miłosierdzie Pana. On każdemu ze swoich uczniów chce dać największą zapłatę. Jest nią życie wieczne i radość bez końca w Jego królestwie.
Nie otrzyma nagrody tylko ten, kto świadomie oprze się wezwaniu Pana, odrzucając je, nieustannie zwlekając z podjęciem go… Także ci mogą nie otrzymać obiecanej nagrody, którzy wprawdzie przyjęli wezwanie Mistrza, ale przestali być wierni temu, do czego się zobowiązali, lekceważąc zawartą umowę.
Służba Bogu, życie nakierowane na Niego, niezależnie od drogi realizacji chrześcijańskiego powołania, nie tylko uszczęśliwia człowieka na ziemi, ale otwiera przed nim perspektywę wiecznego królowania z Bogiem.
Także ciebie Pan dziś wzywa, abyś poszedł do Jego winnicy i pracował. A jeśli to wezwanie już przyjąłeś, On wzywa cię do gorliwej służby. Godzien jest tego, by pracować dla Niego z pełnym zaangażowaniem, poświęceniem wszystkich sił, radością serca… Czyń tak, pomimo twojej ludzkiej słabości. Oddaj siebie całego na służbę Bogu.
Żyj Ewangelią i dla Ewangelii. W zamian otrzymasz hojną zapłatę od Tego, który wezwał cię po imieniu do pracy w swojej winnicy. Nie oglądaj się na bliźnich, ty idź za wezwaniem Pana i pozostań Mu wierny aż do śmierci.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: