Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ

Jezus nazwał Szymona Piotra błogosławionym, gdy ten wyznał wiarę w Niego, mówiąc: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (por. Mt 16,16). Wiara w to, co objawił Bóg, czyni człowieka szczęśliwym. Ten, kto w Jezusie uznaje Mesjasza posłanego przez Ojca, otwiera się na przyjęcie daru zbawienia.
Człowiek nie odnajdzie prawdziwego szczęścia poza Jezusem Chrystusem. Odkupiony przez Niego za cenę krzyżowej ofiary, pociągany do pełni życia w Nim, tylko w Nim odnajdzie to, za czym najgłębiej tęskni. Wszczepieni w Chrystusa przez chrzest, tylko w Nim zaznają pokoju i ukojenia. To w Nim człowieczeństwo nabiera blasku i kształtu zamierzonego przez Ojca.
Jezus, najgłębiej zjednoczony z człowiekiem, pragnie wydobywać z niego całe piękno Bożego obdarowania. Niwecząc brzydotę grzechu, który niewoli ludzkie istnienie i krępuje wzrost tego, czym Bóg obdarował swoje dzieci, wyprowadza je do wolności (por. Ga 5,1). Szczęśliwy jest ten, kto dostrzega w Mistrzu z Nazaretu Wybawiciela z ucisku zła i wyznaje, że Go potrzebuje… Szczęśliwy, kto wierzy w Tego, którego posłał Ojciec, aby otworzyć mu drogę do swego domu.
Kto podobnie jak Piotr wyznaje: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”, daje świadectwo przyjęcia prawdy. Należy do błogosławionych Pana, którzy uwierzyli Jego słowu i przyjęli światło objawienia. Mrok tego świata nie zdoła go zagasić. Do końca dni pozostaną ludzie gotowi nie tylko wyznać, że Jezus jest Panem, ale i oddać za tę prawdę własne życie – dając wyraz większej miłości do Boga i wierności Temu, któremu uwierzyli.
Jezus pragnie, abyś należał do grona szczęśliwych, którzy w Nim odnaleźli posłanego przez Ojca – dla twojego zbawienia i zbawienia ludzi, wśród których żyjesz. On chce, abyś odkrywał szczęście Jego obecności przy tobie i pewność, że Jego mocne ramię cię podtrzymuje, broni, wyzwala i prowadzi przez życie.
Jezus jest światłem twojej duszy. Pragnie w niej królować i przez ciebie wnosić w ten świat światło Ewangelii. Chce, abyś żył w Jego blasku – nie jak niewolnik, lecz jak dziecko Boga. Błogosławiony jesteś, gdy nie tylko wyznajesz ustami wiarę w Syna Bożego, lecz liczysz na Jego wspomożenie; wybierasz Go za swojego Pana i podążasz za Nim, na Nim się opierając, na Nim wznosząc gmach swojego człowieczeństwa. Należysz do błogosławionych, gdy Jego stawiasz na pierwszym miejscu, Jego słuchasz, Jemu się kłaniasz, Jego wysławiasz. Chrystus zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (por. 2 Tm 1,10). Kto w Niego wierzy, będzie zbawiony (por. Mk 16,16). Wejdzie do nieprzemijającej radości błogosławionych.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: