Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

NIE BÓJCIE SIĘ
Jezus wiele razy na kartach świętej Ewangelii mówi do swoich uczniów: „Nie bójcie się, nie lękajcie się”… On dobrze zna ich kondycję ludzkich serc. Wie, że tak łatwo chwieją się w wierze i zaufaniu wobec Niego. Wskazuje na siebie – jako Tego, który wyzwala człowieka od wszelkiej trwogi.
Uczeń Mistrza ze względu na Jezusa doświadczy ucisku, jednak nie potrzebuje się trwożyć. Więź z Bogiem – niezmiennym, nie odstępującym od człowieka, stającym po stronie tych, którzy ze względu na Jego imię cierpią prześladowanie, wyzwala od lęku. Wiara w Boga, do którego należy niebo i ziemia, daje wewnętrzną siłę.
Pan wydobywa z mocy diabła, którego zamiarem jest zatracić na wieki. Każe się bać jednego: jego podstępnych zamiarów i grzechu, do których kusi człowieka, chcąc go odłączyć od Boga (por. Mt 10,28).
Jeśli Jezus pozwala na ucisk z powodu wierności Ewangelii, daje też łaskę znoszenia cierpienia – w zjednoczeniu z Nim. Przez nie udoskonala się wiara i miłość Jego uczniów. Stają się wewnętrznie silni, mężni, gotowi pokładać całą nadzieję w Bogu.
Ze strachu przed ludźmi gotowi byli się zaprzeć Pana Jego najbliżsi nawet uczniowie. Dlatego należy pogłębiać więź z Panem. Poznawać Go i serdecznie miłować, Jego zdanie stawiając zawsze na pierwszym miejscu. Nasiąkanie słowem Jezusa czyni mocnym i niezachwianym w przeciwnościach. Chłoń to słowo. Rozważaj je i noś w sercu. Ono da ci siłę do przeciwstawiania się złu. Zapewni ci wewnętrzną równowagę. Nie zachwieją tobą lęki, gdy – jak umiłowany uczeń, Jan, będziesz brał do serca każde słowo Pana i trwał przy Jego Sercu.
Nie bój się ludzi. Oni nie mogą nic uczynić twojej duszy. Nawet jeśli będą niszczyć twoje dobre imię, a nawet prześladować, Bóg da ci pokój serca i gotowość wstawiania się za nimi. Na pierwszym miejscu licz się z Bogiem. Pragnij być Jego wiernym sługą. Jeśli da ci chleb ucisku z powodu Jego imienia, to błogosław Go i za to. Bój się jednego: aby nie zdradzić Mistrza i nie obrazić Go świadomym złem.
Polegaj na słowie Pana, który mówi, że wszystkie twoje włosy na głowie są policzone i żaden z nich bez woli Ojca nie spadnie na ziemię. Nie bój się świadczyć o Jezusie – ewangelicznym życiem, ale i słowem. On zapewnia, że kto się przyzna do Niego, do tego przyzna się i On przed Ojcem w niebie.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: