Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

PRZYJDĘ DO WAS
Jezus, przed swoim odejściem do Ojca, zapewnił uczniów: „Przyjdę do was”… Zapowiedział, że będzie prosił Ojca o Parakleta… (por. J 14,17). To On odtąd miał prowadzić Jego dzieło na ziemi. Tak jest do dziś. Duch Święty posyłany przez Jezusa wciąż zstępuje na wspólnotę Jego uczniów, odnawiając ją, uświęcając w prawdzie.
Jezus wiedział, że Jego umiłowani uczniowie doświadczać będą osamotnienia, wręcz osierocenia po Jego odejściu (por. J 14,18). Dlatego obiecał im Ducha Prawdy. Taki był zamysł miłości Ojca wobec wspólnoty Kościoła. To Duch Święty wyjaśniać miał odtąd objawioną prawdę, wprowadzać w tajemnice wiary… To On miał ukazywać prawdę o Synu Bożym i będzie tak przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20).
Jezus, przychodzący w swoim Duchu, umacnia wiarę tych, którzy idą za Nim. Poucza ich, jak żyć według nauki, jaką pozostawił swoim uczniom. Duch Święty wprowadza w głębię spotkania z Jezusem, obecnym w słowie Ewangelii i sakramentach Kościoła. Działa przez nie, umacniając i uświęcając ich serca.
Pragnieniem Jezusa jest jednoczyć się z tymi, których wybrał ze świata i umiłował do końca. Zamieszkuje w ich duszach, które uświęca darem swojej obecności. Stają się oni już nie tylko mieszkaniem, ale żywą ikoną Boga, który odsłonił przed nimi swoje imię i wprowadził ich w tajemnice królestwa niebieskiego.
Nie jesteś sam. Zewsząd ogarnięty miłością twego Stworzyciela, idziesz przez życie prowadzony przez Ducha Prawdy. Od tego, kogo słuchasz, zależy tak wiele! Jeśli słuchasz Boga, zdobędziesz wieczną nagrodę. Żyjąc Jego życiem, pozwalając działać w sobie Duchowi Świętemu, wolny od tego, co wsącza w ludzkie umysły i serca świat oddalony od Bożych dróg, dojdziesz do pełni radości. Odnajdziesz pełnię życia w Tym, któremu uwierzyłeś, idąc za Nim.
Jezus pragnie dla ciebie życia w obfitości, dlatego posyła ci swojego Ducha, który umacnia cię i odnawia w tobie całe bogactwo obdarowania, jakiego dostąpiłeś w chwili chrztu i sakramencie bierzmowania. Ten Duch, który wciąż poucza cię o prawdzie słowami Pisma, pozwala ci spojrzeć na siebie, ludzi i otaczającą cię rzeczywistość oczami wiary, abyś mógł wybrać to, co doprowadzi cię do pełni człowieczeństwa i pełni życia w Bogu oraz odrzucić to, co cię zniewala, co jest kłamstwem. Ten Duch pragnie mieszkać w tobie, jednocząc cię z Ojcem i Synem, i Sobą. Ta więź cię uszczęśliwi. Sprawi, że nie będziesz czuł osamotnienia – nawet wtedy, gdy niemal nikt wokół ciebie nie będzie rozumiał motywów twojego postępowania, wiernego Ewangelii, ani ciebie… Duch Prawdy chce czynić cię mocnym, gotowym nieść światło prawdy żyjącym w ciemnościach. On sprawia, że człowiek promienieje nim.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: