Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę

NIKT NIE WYRWIE ICH Z MOJEJ RĘKI
Ręka Jezusa, Dobrego Pasterza, jest nieskończenie mocniejsza od ręki Złego, który chciałby wyrwać człowieka spod pieczy Pana. Jezus zapewnia, że nikt nie wyrwie Jego owiec z Jego ręki. Tylko w tych rękach mogą czuć się one bezpiecznie.
Owce będące ludem Pana, mają prawo do pełnej radości w Nim! Nawet wtedy, gdy zewsząd zagrażają im wilki, one – jeśli są wsłuchane w głos swojego Pasterza – są bezpieczne, bo chronione przez Niego. Żadne zewnętrzne niepokoje nie odbiorą im pokoju, który zapewnia Jezus – Dobry Pasterz.
Nikt, kto prawdziwie idzie za Panem, prowadzony przez Niego, nie zginie, bo należy do Niego. On ma o niego staranie. Nie zginie na wieki, jeśli będzie posłuszny Jego głosowi. Nawet kiedy przyjdzie mu żyć w czasach walki i niepokoju, nie straci najcenniejszej perły – życia Bożego w sobie.
Bóg daje nam siebie, abyśmy mieli życie w obfitości. Eucharystia jest mocą człowieka, który zna i kocha swego Boga. Dzięki niej owce pastwiska Pana zdolne są odrzucać zakusy diabła, wybierając drogi proste, prowadzące na zielone pastwiska…
Wsłuchany w głos Dobrego Pasterza, wiernie podążaj za Nim. Słuchaj Go – całym sercem – abyś znał Jego mowę i nie dał się zwieść, stając się ofiarą wilków, często w owczej skórze. Nasiąkaj całą prawdą Ewangelii, także tą, która jest dla wielu niewygodna, a nie zboczysz ze stromej i wąskiej ścieżki, prowadzącej do życia. Podtrzyma cię na niej mocna ręka Dobrego Pasterza, który ma o ciebie staranie.
Kiedy się lękasz, drżysz z niepokoju o siebie i bliskich, zbliż się do twego Pana, Dobrego Pasterza. Wsłuchaj się sercem w głos świętej Ewangelii, przez którą niezmiennie mówi On do ciebie, pocieszając cię, podnosząc, przygarniając… To nie tylko słowa, które cię napominają z miłością, lecz leczą. Dźwigają z poniżenia, dają światło, radość… To słowa miłości i nadziei, słowa prawdy, która wyzwala.
Proś Ducha Świętego o łaskę głębokiego przylgnięcia do Jezusa – Dobrego Pasterza, abyś w Nim odnalazł pokój. Proś Go o dar ufnej wiary, która pozwoli ci odpoczywać przy Jego Sercu. Pewność obecności Jezusa przy tobie oddali od ciebie zamęt i niepokoje. Przywróci ci radość dziecka Boga, którym prawdziwie jesteś. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (zob. Rz 8,31).

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: