Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

TO JEST PAN!
W Galilei, nad jeziorem Tyberiadzkim, niedługo po swoim zmartwychwstaniu, Jezus ukazał się znów swoim uczniom. Po nieudanym, nocnym połowie, ujrzeli Go o świcie nad brzegiem jeziora, ale nie wiedzieli jeszcze, że to Pan. Gdy zapytał ich: „Dzieci, macie coś do jedzenia?”, odpowiedzieli – zgodnie z prawdą, że nie. On zaś kazał im zarzucić sieci po prawej stronie łodzi. Gdy napełniły się do tego stopnia, że nie mogli ich wyciągnąć, umiłowany uczeń Jezusa, Jan, powiedział do Piotra: „To jest Pan!” (zob. J 21,8).
Uczniowie nie ośmielili się pytać już, kim on jest, bo wiedzieli, że to Jezus, gdy na lądzie ujrzeli ognisko, a przy nim rybę i chleb, które następnie On im podał… (por. J 21,9-13).
„To jest Pan!” zakrzyknie z serca każdy, kto wiernie wsłuchuje się w słowa świętej Ewangelii i przebywa na co dzień w bliskości Jezusa, karmiąc się Jego Ciałem, adorując je… Chociaż będzie podążał drogą ciemnej wiary, przyjdą chwile bliskich spotkań ze Zmartwychwstałym. On pozwoli mu doświadczyć swojej dobroci, czułości, bliskości i mocy. Da potrzebne światło. Wejdzie ze swoją łaską tam, gdzie człowiek poniósł klęskę.
Ciemności ludzkiej drogi są okazją, by spotkać się z żywym Panem i doświadczyć Jego zwycięskiej mocy. Jezus dopuszcza na nas niepowodzenia, abyśmy mogli mocniej przylgnąć do Niego. Podobnie jak wschodzące słońce opromienia ziemię, tak Zbawiciel opromienia naszą rzeczywistość swoim światłem. W Jego blasku stajemy się zdolni podjąć właściwe kroki. Pan bliski nam do tego stopnia, że gotów nam dać siebie samego za pokarm i napój, nie pozostawia nas nigdy zdanych na samych siebie.
Nawet jeśli przedzierasz się przez trud doświadczeń, paschalne światło wciąż płonie dla ciebie w Kościele. Żar Bożej miłości, jaka rozlewa się na całą ludzkość dzięki Eucharystii, wciąż ogrzewa cię. Jezus chce wchodzić w twój trud, twoje zmaganie… Rozważaj co dnia, co mówi twój Mistrz. Tak staniesz się wrażliwy na Jego żywą obecność. Otworzą się oczy twojej duszy na Jezusa, będącego tak blisko ciebie; gotowego cię podtrzymać, otulić miłością swego Serca, wskazać ci, co masz czynić…
„To jest Pan!” zawołasz, wpatrując się w Świętą Hostię, którą ujrzysz w rękach kapłana. Jej światło rozjaśni mroki twojej duszy. Niepewność zamieni w pewność wiary Temu, który z nieszczęścia wyprowadza dobro, smutek zamienia w radość, zdejmując z człowieka jarzmo niewoli. On chętnie okazuje miłosierdzie, odmieniającego los nieszczęśników (por. Ps 30,11-12). Okaże je także i tobie. Doświadczysz potęgi Jego działania tam, gdzie była niemoc.

s. Bożena Maria Hanusiak


Podziel się tym wpisem: