Wyniki wyszukiwania dla:

SŁWO NA NIEDZIELĘ

WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Święty jest darem obiecanym uczniom przez Jezusa przed Jego odejściem do domu Ojca. W wieczerniku, w pierwszy dzień tygodnia, doświadczyli już Jego mocy uczniowie, gdy Zmartwychwstały, pomimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku nich i tchnął na nich, mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (zob. J 20,22). Tak oto otrzymali już owoc Paschy Jezusa i zostali posłani do ludzi z posługą odpuszczania grzechów.
Każdy sakrament jest żywym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem. W nim Duch Święty zstępuje do serca tego, komu zostają odpuszczone grzechy. Jezus posyła Go z głębin swego Serca słabym i zalęknionym, aby Nim umocnieni, stawali się świadkami Jego zwycięstwa nad śmiercią grzechu i wszelkim złem, jakie niewoli człowieka.
Spotkanie ze Zmartwychwstałym odmienia ludzkie serce. Staje się ono mocne wiarą, przeniknięte radością… Wyzwolone z więzów niewoli może promienieć światłem, pochodzącym od Jezusa.
Pan pokonał zło i niesie wciąż ratunek człowiekowi uwikłanemu w grzech. Ogłasza mu dobrą nowinę o swoim nieskończonym miłosierdziu wobec niego, na które każdy odkupiony może liczyć. Miłosierny Pan pragnie leczyć ludzkie dusze, rozlewając na nie swoją miłość i miłosierdzie. Tam, gdzie była ciemność i niemoc, pragnie zagościć Duch Święty, posyłany przez Jezusa. W sakramentach Kościoła – pokucie i Eucharystii dokonuje się cud uzdrowienia ludzkiego serca. Zostaje mu przywrócony pokój.
Baranek zabity i wskrzeszony do życia pragnie wyzwalać człowieka od lęku. Pragnie, aby strumienie łaski i miłosierdzia, wypływające z rany Jezusowego Serca, wnikały w jego serce, dokonując w nim cudu uzdrowienia, aby odtąd mógł on chodzić w świetle Bożej prawdy.
Duch Święty jest darem Zmartwychwstałego Pana dla ciebie. Jego łaska i moc dokonują w tobie dzieła wyzwolenia od tego, co sprawia, że nie patrzysz w górę, bo nie żyjesz nadzieją, do jakiej zostałeś powołany w Chrystusie; nie żyjesz pełnią miłości, do jakiej zostałeś stworzony. Jezus przychodzi do ciebie, pomimo twojego zatrwożenia i małej wiary, aby przenikać cię darem swojej obecności. On nie zraża się twoim niedowierzaniem. Pozwala ci dotknąć rany Jego Serca. Chce, abyś Go przyjmował w Komunii Świętej, doświadczając mocy Jego miłosierdzia.
Otwórz serce na dar Ducha, którego ci posyła Pan w sakramentach świętych. Jego miłosierdzie pragnie dokonywać w tobie cudów przemiany w Bożego człowieka, wolnego od paraliżującego lęku, ufnego w dobroć Boga, całkowicie zdanego na Jego łaskę.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: