Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

UJRZAŁ I UWIERZYŁ

Umiłowany uczeń Pana, który wraz z Piotrem biegł do grobu po Jego zmartwychwstaniu, gdy zobaczył w nim leżące płótna oraz chustę, która była na głowie martwego Jezusa, uwierzył, że powstał On z grobu. Płótna oraz chusta były znakiem, że Ten, który jest Panem życia, powstał z grobu. Przeniknął materię. Przeniknął skalne mury miejsca, w którym został pochowany.
Jan, będąc najbliżej Jezusa, wsłuchany nie tylko w Jego słowo, ale i w bicie Jego Serca; ten, który spoczywał na piersi Zbawiciela w czasie Ostatniej Wieczerzy i trwał wraz z Maryją pod krzyżem, uwierzył słowom, które słyszał – on i pozostali uczniowie, mówiącym o zmartwychwstaniu.
Światło prawdy głęboko wnika w serce człowieka, który słucha Boga. To światło mądrości, pozwalające odkrywać sprawy zakryte przed wieloma (por. Mt 11,25). To światło wiary, pozwalające dostrzec działanie Boga w sobie, drugim człowieku, w świecie…
Trwanie przy Panu, wpatrywanie się w Jego oblicze, rozmowa z Nim, słuchanie słów zawartych w Biblii, przemieniają człowieka. Staje się on gotowy wierzyć we wszystko, co powiedział Jezus. Odróżnia prawdę od fałszu, złudne błyskotki od prawdziwego światła.
Bóg okazał potęgę swojego ramienia, aby człowiek nie umarł, ale żył na wieki (por. Ps 118,16-17). Wybawił go z niewoli ciemiężyciela, przywracając mu wolność dziecka Ojca. Oto Dobra Nowina, którą karmi nas w Kościele Jezus. Ci, którzy Go słuchają, trwając przy Nim, uwierzą Mu. Nie pozwolą się oszukać. Nikt nie odbierze im radości, którą ogłasza Zmartwychwstały!
Dla ciebie Pan pokonał śmierć, abyś i ty – widział i wierzył. Dla ciebie wciąż przemienia się na ołtarzach świata. Do ciebie przemawia, abyś miał w sobie radość Jego ucznia. Przez wiarę wejdź dziś do pustego grobu i uwierz Jezusowi, który pokonał zło i grzech. Uwierz w potęgę Jego miłości, większej od nienawiści, okalającej ziemię. Uwierz w dobroć Boga wobec ciebie. On dla ciebie się uniżył i przyjął krzyżową śmierć, abyś ty żył pełnią Jego daru.
Wiara w Jezusa i w Jego zmartwychwstanie, spotkanie z Nim – przemieniają. Sprawiają, że człowiek wychodzi do drugiego człowieka, aby nieść mu dobrą nowinę o Bogu, który jest mocny wyzwolić nas z każdej niewoli, gotowy podać rękę w trudzie i cierpieniu i z największego zła wyprowadzić dobro. Patrz i wierz w Tego i Temu, który dla ciebie staje się Chlebem, aby nakarmić cię sobą, dając ci potrzebną siłę i moc. Wiara w Niego i Jemu wyzwoli cię od lęku i zamętu. Wniesie pokój i radość. Uczyni cię świadkiem Zmartwychwstałego, gotowym nieść bliźnim Dobrą Nowinę o Jezusie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: