Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

PAN MNIE UWOLNIŁ OD WSZELKIEJ TRWOGI

Jezus wyzwala człowieka od trwogi. Jego słowo leczy ludzkie serce. Sprawia, że zdolne jest ono pokładać nadzieję w Bogu. Ta zaś nigdy nie zawodzi. On, który oddał życie za grzesznika, nie opuści go i nigdy nie pozostawi zdanego na samego siebie. Jeśli ten zwróci się ku Niemu, odnajdzie ratunek i miłosierdzie.
Pan oddala od nas niepotrzebny lęk. Nawet w czasie wielkiego zamętu przywraca pokój tym, którzy zwracają się ku Niemu, w Nim szukając oparcia i ucieczki. Słowo prawdy niesie ukojenie duszom, osaczonym przez zło. To słowo daje potrzebne światło, aby stawiać pewne kroki, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niepokojów, jakimi targany jest świat.
Jedność z Bogiem odzyskana przez skruchę, sakramentalną pokutę, przywraca wewnętrzny ład i harmonię. Oddala pokusy rozpaczy. Umacnia od wewnątrz. Kto w Jezusie odnajduje swego Obrońcę, który wyciąga do niego swoją miłosierną dłoń, ten nie będzie się lękał… Będzie ufał Temu, który oddał za niego życie i wciąż ocala go od zła. Miłosierdzie Boga niesie uspokojenie ludzkim duszom, dosięganym przez niepokoje obecnego czasu, doświadczanym niepewnością losu.
Pan wciąż, niezmiennie wybiega naprzeciw skruszonemu grzesznikowi, pragnącemu powrócić do Niego. Ramiona Ojca są szeroko rozpostarte dla marnotrawnych synów, którzy roztrwonili otrzymane dobra. Bóg pragnie, aby zaznali mocy Jego miłosierdzia, odnajdując poczucie bezpieczeństwa i ukojenie. Im bardziej zło zalewa ziemię, tym szerzej Stworzyciel otwiera swoje miłosierne serce dla grzeszników, aby ich ocalić.
Przychodź do Jezusa, wyznając Mu swoje winy. Przepraszaj Go za nie. Przyjmuj Jego miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. Tak odzyskasz pokój serca, którego jesteś spragniony. Pan oddali od ciebie to wszystko, co ci go odbiera. Jeśli w twojej duszy zamieszka Duch Święty, nie ulękniesz się żadnego zła. Nie zachwieje tobą to, co na zewnątrz. Twoje serce zjednoczone z Panem, będzie mocne, gotowe oprzeć się atakom nieprzyjaciela twojej duszy, którego celem jest niepokoić, wprowadzać zamęt i popychać w rozpacz.
Czułe ramiona Ojca są dla ciebie, abyś mógł chronić się w nich. Ojciec, który wydał swojego jedynego Syna, abyś ty mógł żyć na wieki, zawsze oczekuje na twój powrót. Jest gotów okazywać ci miłość i miłosierdzie. Dziś powracaj do twego Boga. Jego miłość cię uleczy. Wyzwoli twoje serce od niepokoju i trwogi o siebie. W Nim zaznasz odpocznienia.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: