Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

OSŁONIĘ GO, BO POZNAŁ MOJE IMIĘ

W imieniu Pana jest nasze ocalenie. Kto zna Go i w Nim szuka schronienia, ten dozna pomocy. Bóg zapewnia, że osłoni przed złem tego, kto poznał Jego imię, w tym imieniu pokładając całą swą ufność (por. Ps 91,14). Poznać Boga i przylgnąć sercem do Niego to przyjąć do siebie słowo prawdy. W tym słowie mieszka Syn Boży – Jezus. Znać Jezusa to znaczy kochać Go i stawiać na pierwszym miejscu. To znaczy żyć nauką, którą nam zostawił.
Kto szczerze poznaje Boga i idzie – prowadzony przez Ducha Świętego – śladami Mistrza, drogą wierności prawdzie, kształtowany przez słowo Boże, nieustannie przez nie oczyszczany, nie ulegnie tak łatwo namowom kłamcy i niszczyciela. Ochraniany przez Pana i oświecany Jego światłem, sercem rozpozna fałsz i podstęp kusiciela.
Jak bardzo potrzebujemy przylgnąć do Boga Miłości! Jak bardzo potrzebujemy powrócić na drogę wierności przykazaniom, aby odnaleźć pokój serca w świecie, w którym pokój jest mocno zagrożony. Zerwanie z najmniejszym grzechem, radykalne odrzucanie pokus Księcia Ciemności, prowadzą do wolności serca. Nie osiągniemy jej bez zdecydowanej walki z wrogiem. Kto kłania się Bogu, odzyskuje wolność.
Władca tego świata niewoli. Jego pokusy są sidłami, w które wpada człowiek, tracący więź ze Stworzycielem. Diabeł podsyca w stworzeniu, osłabionym pierworodną winą, żądzę władzy i posiadania, decydowania o sobie, samowystarczalności, uzależniając je od siebie. Tylko oddawanie chwały jedynemu Panu przywraca harmonię i ład w ludzkim życiu. Wszystko inne prowadzi do niewoli i jest bałwochwalstwem. Grzech prowadzi do wiecznej zagłady.
Pan nie chce zguby grzesznika, lecz szuka drogi do Jego serca, aby go ocalić. Chce odnowienia więzi z Nim, bo ona zapewnia człowiekowi szczęście. Odsłania przed swoimi uczniami zasadzki kusiciela, który ma jeden zamiar: zatracić na wieki.
Jezus na samym początku Wielkiego Postu wzywa do pierwotnej miłości wobec Stwórcy. W Nim człowiek odnajdzie poczucie bezpieczeństwa. Prawda głęboko wypisana w sercu o tym, kim jest dla niego Bóg i kim on jest w oczach Boga, uchroni go przed kłanianiem się demonom. Ocali go.
Wyznawaj wiarę w Jezusa, pragnąc całkowicie do Niego należeć. Każdego dnia pozwalaj kształtować się nauce Jezusa, abyś nie uległ podstępom kłamcy, który w swej przebiegłości potrafi posługiwać się nawet słowem Boga, chcąc sprowadzić człowieka na manowce. Nisko kłaniaj się Jezusowi, twojemu jedynemu Panu, naśladując Go w Jego uniżeniu i pełnieniu woli Ojca, a nie pokłonisz się Szatanowi. Sercem lgnij do słowa prawdy, mając jedno pragnienie: poznać i umiłować Boga; odpowiedzieć miłością na Jego miłość. To wszystko, czego potrzeba…

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: