Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę

MIŁOSIERNY PAN I ŁAGODNY
Pan wciąż okazuje nam miłosierdzie. Z łagodnością przyjmuje nas w naszej biedzie. Jak wielka jest Jego cierpliwość wobec grzeszników! Okazuje im zrozumienie. Wychodzi naprzeciw, aby podać im dłoń, przygarnąć do siebie… Z łagodnością poucza nas, jak postępować. Nie śledzi naszych kroków, żeby wykazać nam błąd, lecz dźwiga nas, gdy upadamy. Z miłosierdziem leczy nasze rany po grzechu.
Pan nie pamięta złego. Nie czyni nam wyrzutów. Najgorszy, najbardziej oddalony od Niego jest w centrum Jego uwagi. To na jego widok rozpalają się wnętrzności Boga. To jemu wpierw pragnie okazać wielkie miłosierdzie, wyrywając go z sideł zła. Boga wzrusza do głębi ludzka bieda. Wzrusza Go nieszczęsny los człowieka uwikłanego w grzech.
Jezus wzywa nas do naśladowania Go w okazywaniu miłosierdzia. Mocą Ducha uzdalnia nas do miłości, która jest zdolna ocalać drugiego. Kształtuje nas, abyśmy przyobleczeni w Jego łagodność, cierpliwość, z miłością patrzyli na każdego człowieka.
Przemieniani łaską, stajemy się zdolni przygarnąć w jego biedzie nawet tego, kto w nas uderza. Nie odpłacamy złem za zło, lecz przełamujemy zło błogosławieństwem. Jezus uczy nas błogosławić także tym, którzy nam złorzeczą. Umiemy nadstawić drugi policzek uderzającemu, gdy w sercu zachowujemy Chrystusową łagodność i prawość, czyniącą nas gotowymi przebaczać, dającą spojrzenie miłosierdzia…
Wystrzegaj się ducha, który nie ma nic wspólnego z duchem Chrystusowym: zaciętości, nieprzejednania, wrogości. Takie postawy nie służą budowaniu wspólnoty. Ty zaś – jeśli chcesz pozostać wierny Mistrzowi z Nazaretu – masz budować, nie dzielić. Masz wychodzić do drugiego, aby tworzyć wspólnotę opartą na prawie miłości.
Chrystusowa miłość przynagla do miłowania – nie po to, aby coś otrzymać w zamian. Kochamy, bo taka jest siła miłości płynąca z serca zjednoczonego z Panem. Przebaczamy i okazujemy miłosierdzie, bo nasz Pan tak czyni i do tego uzdalnia. On rozlał w twojej duszy miłość gotową wznosić się ponad wrogość; miłość gotową czynić dobrze każdemu człowiekowi, który jest obok ciebie. Ojciec Niebieski wzywa cię do nieustannego okazywania miłosierdzia – także niewdzięcznym i złym.
Wychowany w szkole Jezusowych wymagań odnajdziesz radość człowieka wolnego, który nieustannie zaznając miłosierdzia Boga, żyje miłością. Nie nosi gniewu wobec siebie, ani bliźniego. Świadomy własnej słabości, gotów jest przyjąć drugiego i okazać mu miłosierdzie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: