Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę

TWOJA PRAWICA MNIE WYBAWIA

Bóg zapewnia nas, że zawsze możemy liczyć na Jego pomoc. W każdej chwili, w każdym wydarzeniu mamy oczekiwać Jego łaski (por. Ps 138,7-8). Serce Pana rozpalone ogniem miłosierdzia jest nieustannie skierowane ku nam – Jego umiłowanym stworzeniom. Nigdy nie zawiedzie się ten, kto pokłada w Nim ufność, szukając w Nim ratunku i wybawienia.
Zmartwychwstały Baranek niesie w swoim Kościele wyzwolenie od jarzma grzechu. Wybawia nas z nieszczęść, które są skutkiem naszych odejść od Bożych dróg. Chce oddalać od nas to, co nas przytłacza, czyni nieszczęśliwymi, odbiera nadzieję…
Ręka Boga jest zawsze wyciągnięta do nas. Święty świętych nie tylko nie pogardza człowiekiem pokiereszowanym przez zło, lecz tym szerzej otwiera przed nim swe miłosierne Serce. Pragnie okazywać mu łaskę, jak okazał ją apostołom, czyniąc z nich swoje narzędzia… „Odtąd ludzi będziesz łowił” usłyszał Szymon Piotr, gdy w obecności Pana, będąc świadkiem cudownego połowu, odczuł swoją niegodność (por. Łk 5,10).
Jezus wchodzi w noc naszych niepowodzeń. Pragnie nas zadziwiać potęgą swego miłosierdzia. Ci, którzy doświadczają Jego dobroci, są przynaglani do dawania świadectwa o Nim. Umacniani Duchem Świętym, pomimo swojej niegodności, stają się rybakami ludzi – głosicielami prawdy o królestwie.
Pan wzywa cię, abyś wypłynął na głębię wiary i zawierzenia Mu. On wychodzi ci naprzeciw, gdy doświadczasz klęski, upadku, upokorzenia, beznadziei… Jego ramię, na którym dla ciebie dźwigał krzyż, jest wystarczająco mocne, aby cię dźwignąć z każdego poniżenia. Na nim możesz się oprzeć i doznać pomocy w trudzie twojej drogi, w twoich życiowych zmaganiach…
Słuchaj, co twój Mistrz mówi do ciebie i czyń, jak naucza, a doświadczysz Jego zbawczej mocy tam, gdzie poniosłeś klęskę. On rozleje swoje miłosierdzie tam, gdzie najbardziej Go potrzebujesz. Rozjaśni twoje ciemności swoim Boskim światłem. Sprawi, że nie pognębi cię wróg. Nie załamiesz się i nie odejdziesz w ciemność. Ukaże ci wyjście z każdego położenia.
Świętość Boga nie przeszkadza Mu, by zniżać się do ciebie. Jego miłosierna miłość przynagla Go, by być blisko ciebie. Jezus dla ciebie dokonał dzieła zbawienia. Jak wschodzące słońce opromienia cię swoją łaską, umacnia, przyciąga do siebie… Twoje słabości i rany pragnie On zalewać oliwą swego miłosierdzia. Uzdrawia cię, czyniąc świadkiem Jego dobroci dla tych, którzy Go jeszcze nie znają.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: