Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę

PRAWO PANA JEST DOSKONAŁE
Boże prawo jest doskonałe – mówi psalmista. Ono krzepi ducha (por. Ps 19,8). To prawo niesie człowiekowi wolność od jarzma niewoli grzechu. Kto je przyjmuje, ten odzyskuje radość dziecka Boga. Staje się gotowy żyć miłością, do jakiej stworzył go Pan.
Żadne z przykazań i Bożych napomnień nie jest dla człowieka ciężarem. Każde słowo, także to, które karci go i napomina, przywraca mu radość. Słowo Boga wyzwala od złej nowiny, którą zasiał w ludzkiej duszy ojciec kłamstwa, chcąc odwieść ją od dróg sprawiedliwości. Duch Święty przemawia do serc tych, którzy słuchają Jezusa, wnosząc w nie prawdę, pozwalającą właściwie spojrzeć na siebie, drugiego człowieka i świat. To słowo przemienia, dając odwagę podążania za Panem.
Ewangelia, którą głosi Jezus, niesie człowiekowi ukojenie. Prawda wyzwala (por. J 8,32). Słowa Jezusa otwierają oczy serca. Pozwalają zobaczyć Boga, który szuka człowieka, aby okazać mu miłosierdzie. Zły duch zazdrosny o ludzkie szczęście nieustannie wypacza prawdę, którą Jezus przyniósł na ziemię. Odciąga od jej słuchania, odbierając nadzieję. Duch Święty posyłany przez Ojca i Syna szuka drogi do serca człowieka, pragnąc mu przywrócić utracone przez grzech szczęście. Pozwala usłyszeć prawdę o Bogu, który go kocha i dostrzec w Bożym prawie oraz w słowie Boga dar nieskończonej Miłości.
Każde słowo Pana niesie wolność i radość ludzkiej duszy. To słowo leczy. W nim mieszka Jezus, który dotyka serc ubogich tej ziemi. Ewangeliczni ubodzy, więźniowie, niewidomi, uciśnieni (por. Łk 4,18), to ci, którzy są spragnieni Boga, bo nawet wtedy, gdy obfitują w dobra tego świata, nie odnajdują spełnienia. Tylko Boże prawo, tylko przykazanie Pana, tylko Jego pouczenia niosą człowiekowi prawdziwą radość i uzdrowienie.
Wpatrzony sercem i wsłuchany w słowa Jezusa, szukaj Go, obecnego w Ewangelii i w całej księdze Pisma, a odnajdziesz światło. Ono rozpromieni od twoją duszę. Pokieruje twoimi krokami, abyś nim ogarnięty, nie błądził w ciemnościach, lecz żył w wolności dziecka Boga, którym prawdziwie jesteś.
Ukochaj słowo Pana. Każdego dnia, chociaż przez krótką chwilę rozważaj je, słuchając Boga, który mówi do ciebie. To słowo przywróci ci wewnętrzną radość. Poddany Bożemu prawu, bo ukształtowany w szkole Mistrza z Nazaretu, będziesz miał siłę odeprzeć pokusy rozpaczy, zniechęcenia i niewiary. W słowie Pana odnajdziesz pokrzepienie w trudnościach twojej drogi przez ziemię. Ono uczyni cię wolnym, gotowym wybierać drogi prawdy i sprawiedliwości, które wiodą do pełni życia i pełni szczęścia w Bogu.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: