Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę

STWARZASZ JE, GDY ŚLESZ SWEGO DUCHA
Stworzeni na podobieństwo Boga, jesteśmy Jego obrazem. Uczestnicząc w życiu sakramentalnym, napełniani wciąż Duchem Świętym, odnawiamy w sobie to podobieństwo. Obmywani z brudu grzechu i uświęcani Bożą łaską, stajemy się żywym mieszkaniem Trójcy.
Chrzest najgłębiej zjednoczył nas z Trójjedynym Bogiem. Zostaliśmy zanurzeni w Jego miłości i wyrwani z ciemności zła. Bóg pragnie wciąż stwarzać nas na nowo, odnawiając w nas godność Jego przybranych dzieci. Duch Święty posyłany przez Ojca i Syna, czyni nas szczęśliwymi dziedzicami królestwa Ojca.
Nasze usynowienie w Bogu, jakiego dostąpiliśmy z Jego nieskończonego miłosierdzia, jest powodem do nieustannego błogosławienia Go. Zostały nam otworzone bramy wiecznego królestwa! Syn Boży, który przyszedł na ziemię i wszedł na samo dno ludzkiej nędzy, na znak solidarności z grzesznikami stając w wodach Jordanu, godzien jest naszego najwyższego zaufania. On nie pogardza nędzarzem. Nie odrzuca grzesznika. Nie łamie trzciny nadłamanej, ani nie gasi knotka o nikłym płomyku (por. Iz 42,3). Jezus jest ratunkiem dla tych, których poniżyły własne grzechy.
W swojej dobroci Pan pragnie nieustannie posyłać swojego Ducha tym, dla których przyszedł na ziemię, aby ich odkupić. Każdy człowiek, nawet najbardziej życiowo pokiereszowany, w Nim ma szansę powstać do nowego życia i nabrać piękna, jakiego zamierzył dla niego Ojciec. Duch Święty sprawia, że sercem słyszymy i przyjmujemy prawdę o tym, kim jesteśmy dla Boga. On odsłania przed nami tajemnice naszego wybrania i prowadzi nas do bliskiej więzi z Jezusem, naszym Zbawicielem, a przez Niego z Ojcem.
Bóg wzywa cię po imieniu, przychodząc do ciebie z łaską, abyś słyszał prawdę, że jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca i lgnął do Niego – jak niemowlę do matki. Duch Święty leczy twe serce z ran, jakie ci zadało zło i przekonuje cię o niepojętej godności, jakiej dostąpiłeś w chwili twojego chrztu. Jeśli Bóg uczynił cię swoim dzieckiem, miej śmiałość zwracać się do Niego całym swym sercem. Każdego dnia, w każdym czasie proś o dar Ducha, pewny, że twój dobry Ojciec ci Go udzieli (por. Łk 11,13).
Duch Święty pragnie napełniać cię darem swojej obecności i przemieniać, abyś coraz mocniej wierzył Temu, który cię wybrał, umiłował i odkupił, okazując ci tak wielką łaskawość (por. Tt 2,14) . Pragnie, abyś dostrzegał Jego bliską obecność przy tobie. W Jezusie odnajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji, zaznasz ratunku i umocnienia. Odkrywając w Bogu swego Ojca i Przyjaciela ludzi, nie będziesz bał się o siebie. Składając w Panu całą swoją nadzieję i ufność, na dnie serca zaznasz pokoju i bezpieczeństwa. W Nim odnajdziesz niewyczerpalne źródło mocy – potrzebnej, aby żyć sprawiedliwie, pełniąc dobre czyny, przygotowane dla ciebie przez Ojca (por. Ef 2,10).

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: