Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę 2 stycznia 2022

OBWIEŚCIŁ SWOJE SŁOWA
Pan zapragnął odsłonić przed człowiekiem wszystkie tajemnice. Obwieścił mu swoje słowa, aby ten nie chodził w ciemnościach, lecz miał światło prawdy, które doprowadzi go do pełni życia w Nim. Jezus jest słowem, posłanym przez Ojca, które stało się ciałem w łonie Niepokalanej Dziewicy, aby każdy człowiek mógł odnaleźć radość dziecka Boga.
Wybrani i umiłowani przez Pana otrzymują w Kościele słowo prawdy, które ich przemienia. To słowo mówi, jak żyć. Trafia do głębi ludzkiego serca, dokonując w nim cudów (por. Ps 147,19). Oczyszcza je z grzechu, wyzwala z niemocy, wyprowadza z ciemności do światła prawdy. To słowo sprawia, że człowiek wierzy, a wierząc Temu, który je posyła, wzrasta w miłości.
Słowo Ojca stając się ciałem, zamieszkało wśród nas, aby nas wprowadzić do chwały Boga (por. J 1,14). Ci, którzy przyjmują to słowo, stają się dziećmi światłości. Wyzwoleni z mroku zła, chodzą w świetle Ewangelii, żyjąc objawioną im prawdą. Nie miłują tego świata, który zatraca się w złu, lecz mają upodobanie w prawdzie, która jest z Boga. Pan wyprowadza ich ku wolności, dając im moc postępowania zgodnie z Jego wolą. Wierząc w Niego i Jemu, stają się żywymi pochodniami światła, oznajmiając prawdę tym, którzy jeszcze jej nie poznali i nie przyjęli.
Dla ciebie Jezus zstąpił na ziemię, abyś – przyjmując Go – w Nim doznawał przemiany. Jego słowo oświeca cię. Sprawia, że chodzisz w świetle Bożej prawdy. Żyjąc w łasce, nie gasisz go w sobie, lecz oświetlasz drogę tym, którzy jeszcze błądzą w ciemnościach niewiary. Dziękuj Panu za słowo prawdy i słowo życia, które przyjąłeś. Dziękuj Mu za Eucharystię, która cię uświęca i umacnia. Dziękuj Jezusowi za to, że jest z tobą i prowadzi cię do Ojca. On ma upodobanie w twojej duszy. Odsłania przed tobą to, co zakryte przed wieloma, niezdolnymi ukorzyć się przed Bogiem i przyjąć światło, które On przyniósł na ziemię.
Wszystko zostało ci oznajmione. Bóg odsłonił przed tobą najgłębsze tajemnice, wprowadzając cię w ich głębię. Obwieścił ci naukę, jak masz postępować, aby osiągnąć szczęście obiecane ubogim duchem. Podążaj za głosem prawdy. Nie zatrzymuj się w drodze do Boga. Chłoń całą naukę Ewangelii, aby nią żyć. Przyjmując do siebie słowo Pisma, przyjmujesz żywego Jezusa. To słowo otwiera cię na bezmiar łask, jakie Bóg przygotował dla ciebie w Eucharystii. To słowo przemienia cię w człowieka zdolnego w każdym czasie myśleć i postępować po Bożemu. Czyni cię nieugiętym i niepokonalnym dla wroga twojego szczęścia.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.

 


Podziel się tym wpisem: