Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na IV Niedzielę Adwentu

WZBUDŹ TWĄ POTĘGĘ I PRZYJDŹ NAM NA POMOC!
Wołanie psalmisty: „Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam na pomoc!” (Ps 80,3) powinno stać się modlitwą każdego, kto wierzy. Wszyscy potrzebujemy mocnego ramienia Boga, który ocala, przywraca nadzieję tym, co ją utracili, dźwiga z poniżenia grzechem, ukazuje drogę wyjścia z sytuacji dla nas zawiłych, paraliżujących, a nawet po ludzku niemożliwych do rozwiązania…
Bóg w każdej chwili gotów jest w człowieczej słabości okazać potęgę swojego miłosierdzia. Z mroku wyprowadza do światła, z nieszczęścia do radości. Tam, gdzie przychodzi Zbawiciel, nie ma miejsca na gorzki smutek. On odmienia los nieszczęśników. Wiara w Boga czyni nas otwartymi na Jego działanie i Jego łaskę.
Pan wzbudził moc zbawczą dla swego ludu, przyjmując ludzkie ciało w łonie Niewiasty z Nazaretu (por. Łk 1,68-69). Chrystus stał się Wschodzącym Słońcem dla każdego z nas (por. Łk 1,78). Każdy może w Nim znaleźć ratunek i w Nim odnaleźć pełnię radości. Maryja, która doskonale uwierzyła słowu Boga, przyjmując je do siebie, niesie nam Zbawiciela. On chce nas napełniać swoim Duchem, jak napełnił Nim małego Jana, jeszcze w łonie jego matki Elżbiety. Ten Duch ożywia naszą wiarę, abyśmy wznosili swe serca ku Bogu, oczekując Jego pomocy i we wszystkim licząc na Niego.
Oto Pan przychodzi. Pragnie na nowo rozjaśniać twoje ścieżki swoim radosnym światłem. On dobrze zna twoją słabość, niestałość, nieumiejętność poddania się do końca we wszystkim Jego zbawczej woli. Chce okazywać ci tym większe miłosierdzie, im większa twoja bieda.
Maryja pragnie wnieść na nowo w twoją duszę Jezusa, jak wniosła Go do domu Zachariasza i Elżbiety. Wraz z Nią oczekuj Go i przyzywaj Jego obecności. On sprawi, że będziesz chodził w Jego świetle, pełniąc dzieła miłości, do jakich cię stworzył i powołał. On sam umocni cię na ścieżkach wiary i podążania za Nim. Im większa twoja słabość, tym bardziej Jezus pragnie przyjść do ciebie ze swoją łaską. Dla Niego nie ma przeszkód, których On nie mógłby pokonać. Jezus ma w tobie upodobanie. Jego Serce płonie miłością oblubieńca. Chce, abyś doświadczał Jego mocy w każdej przestrzeni twego życia. Twoje szczere pragnienie i pokorne wołanie przyzywają Jego obecności, otwierając Mu drzwi do twojej duszy.
Powierzaj się twej Matce, która pragnie dla ciebie Jezusa. Z głębi serca wołaj do Boga w twojej adwentowej nocy i oczekuj twego Zbawcy.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: