Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na I Niedzielę Adwentu

WIEDŹ MNIE DROGĄ TWOJEJ PRAWDY I POUCZAJ
Bóg – nasz Ojciec, płonie zazdrosną miłością o każde ludzkie serce. Pragnie, abyśmy chodzili Jego drogami, bo one są dobre dla nas. Napomina nas, czasem karci, przestrzega, nieustannie poucza o swoich ścieżkach… Wskazuje nam, którędy mamy iść, aby nie błądzić w ciemnościach i nie oddalać się od celu naszej wędrówki przez ziemię.
Słowa modlitwy, którą zanosi do Boga psalmista: „Wiedź mnie drogą Twojej prawdy i pouczaj” (Ps. 25,5) to słowa pełnej ufności wobec Pana. One powinny stać się naszą modlitwą. Zbawiciel, który zapragnął przyjąć ludzkie ciało, aby wydać siebie w ofierze za grzeszników, najlepiej wie, jaką drogą nas poprowadzić. Ukazuje nam drogę prawdy, która jest drogą życia. Odsłania ją przed nami Ewangelia. Jak różna jest ta droga od tej, którą ukazuje nam świat, oddalony od Boga, będący na usługach Ojca kłamstwa.
Pan okazuje miłosierdzie grzesznikom, dając im łaskę porzucenia dróg złych i powrotu na drogę sprawiedliwości. To droga dla ubogich duchem, którzy uwierzyli Bogu i pozwolili kształtować się Jego słowu. Słowo Pana przemienia i uświęca. To słowo prowadzi w ramiona dobrego Ojca, który jest w niebie.
Duch Święty wyprowadza człowieka z ciemności. Budzi ludzkie serce, aby pragnęło iść za głosem Panem, nie ulegając żądzom, trzymającym w kajdanach niewoli. Pragnie utwierdzać człowieka – jak pisze Paweł Apostoł – w nienagannej świętości wobec Boga (por. 1 Tes 3,13). Takie serca nie będą drżeć z lęku przed mającymi nadejść wydarzeniami, o jakich mówi Ewangelia – kataklizmach zagrażających ziemi (por. Łk 21,26). Będą gotowe na spotkanie z Panem, który przyjdzie powtórnie; niebawem, jak zapowiedział (por. Ap 22,20).
Poznawaj Jezusa i czyń tak, jak naucza. Niczego nie lekceważ ani nie zmieniaj. Chciej, aby On był twoim jedynym Mistrzem i Nauczycielem. On cię ukształtuje w swojej szkole. Uczyni cię mocnym, nieugiętym, nieustraszonym, zdolnym przetrwać każdą próbę. Obecny czas jeszcze bardziej woła o świadków Dobrej Nowiny. Nasiąkaj prawdą Ewangelii, abyś prawdziwie nią żył, wnosząc światło tam, gdzie jesteś. To twoje zadanie wyznaczone ci przez Pana.
Dobrze wykorzystaj dany ci czas. Nie trać go na to, co oddala cię od Jezusa, który jest twoją drogą (por. J 14,6), lecz przybliżaj się do Niego, bo zbliża się dzień twojego spotkania z Nim.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: