Wyniki wyszukiwania dla:

Komentarz do niedzielnych czytań 21.11.2021

DOMOWI TWOJEMU ŚWIĘTOŚĆ PRZYSTOI

Żyjemy w czasach ostatecznych. One rozpoczęły się po odejściu naszego Pana do Ojca. Oczekujemy Jego powtórnego przyjścia w chwale. Ten, którego przebiły ręce grzeszników, przyjdzie bowiem ponownie na ziemię (por. Ap 1,7). I zakrólują wraz z Nim w Jego domu ci, którzy pozwolili się obmyć Jego krwi, aby odzyskać utraconą przez grzech świętość.
Psalmista mówi: „Domowi twojemu przystoi świętość” (zob. Ps 93,5). Niebo jest wiecznym królowaniem ze Świętym świętych, w blasku Jego chwały. Jest nieustannym przebywaniem w Jego świętej obecności. Jest niepojętą radością. Na ziemi przez wiarę i uczestnictwo w życiu Boga, dzięki sakramentom Kościoła, dostępujemy przedsmaku tej radości. Jednak jest ona jeszcze ukrzyżowana, bo dotykają nas nieuchronne cierpienia, będące skutkiem pierworodnej winy. Dzięki Chrystusowi i one nas uświęcają, przybliżając do Niego.
Nasz Król, ukrzyżowany i zabity Baranek, powstał do życia, aby każdy, kogo dotknął oścień śmierci, odzyskał w Nim życie i zdrowie. Wszyscy jesteśmy dziedzicami pierworodnej winy i wszyscy potrzebujemy Jego zmiłowania. Panu przebito bok, z którego wytrysnęła krew i woda dla naszego zbawienia (por. J 19,34). Kto przyjmuje Jego świadectwo, wierzy Mu i przez sakramenty zanurza się w zdroju Jego miłosierdzia pozwalając, aby krew i woda wypływające z Jego Serca przywracały mu utracone przez grzech piękno, ten wejdzie wraz z Nim do Jego chwały.
Niezależnie od tego, jak wielkie były twoje winy, twój Pan chce cię wprowadzić do swojego świętego przybytku. Jesteś Jego umiłowanym, żywym mieszkaniem, w którym On pragnie nieustannie przebywać. Odkupił cię swoją drogocenną krwią, powołując do świętości. Dom Boga jest domem świętych. Mieszkaniem tych, którzy na ziemi przestali żyć dla siebie, żyjąc dla Boga i chwały Jego królestwa (por. 2 Kor 5,15). Odrzucając ciemność grzechu, wybrali światłość, stając się synami dnia (por. 1 Tes 5,4-5).
Twoja dusza jest przybytkiem Króla, który On pragnie uświęcać swoją obecnością, przychodząc do ciebie w Eucharystii. Pozwalaj Mu się przemieniać, przyjmując Go do siebie. Obmywaj się w Jego Boskiej krwi, często przystępując do sakramentu miłosierdzia – spowiedzi świętej. Tak staniesz się podobny do Niego. Poddany Jego łasce, dojdziesz do radości odkupionych. Zakrólujesz na wieki w domu twego Boga.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: