Wyniki wyszukiwania dla:

Wizytacja ks. Inspektora

Pomimo tego, że nasza wspólnota zakonna znajduje się w sąsiedztwie domu inspektorialnego, jednak na co dzień obie wspólnoty żyją swoim własnym rytmem.

Natomiast raz w roku przypada szczególny czas dla każdej wspólnoty zakonnej – wizytacja ks. Inspektora. Na kilka dni przełożony wprowadza się do danej wspólnoty, aby uczestniczyć w jej życiu, przyjrzeć się jej funkcjonowaniu oraz prowadzonym przez nią dziełom, a także by spotkać się z odbiorcami jej posłannictwa oraz pracownikami. W dniach 31 stycznia – 6 lutego ks. Inspektor Marcin Kaznowski przeprowadził wizytację w naszej wspólnocie zakonnej – zarówno na Dębnikach, jak i w Staniątkach. Ks. Inspektor był obecny wśród nas na wspólnotowych modlitwach, na posiłkach, spotykał się z nami w wolnym czasie, a także uczestniczył w Mszach Świętych w naszym kościele. Ważnym elementem wizytacji były rozmowy przeprowadzane przez Przełożonego z każdym współbratem. Ksiądz Inspektor spotkał się również z przedstawicielami grup działających przy naszej parafii. Na zakończenie Przełożony przedstawił wspólnocie protokół, który zawiera szczegółowy opis przeprowadzonej wizytacji, a także zalecenia, które należy wprowadzić dla lepszego funkcjonowania wspólnoty.

Tekst: ks. Paweł Bróż SDB

Zdjęcie: ks. Mateusz Koziołek SDB


Podziel się tym wpisem: