X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> W naszej świątyni możliwość uczestnictwa dla 110 wiernych >>

I Komunia Święta

Informacje Kurii Krakowskiej dotyczące I Komunii świętej. Wynika z niej, że decyzja czy uroczystość odbędzie się w zaplanowanym terminie czyli 23 maja, będzie podjęta po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Nasz termin przypada na sobotę co jest plusem w obecnej sytuacji. Sprawę omówimy wspólnie, kiedy będziemy wiedzieć  datę przywrócenia funkcjonowania szkół i parafii. Jednocześnie prosimy Was o troskę o wiarę w rodzinach, co przejawia się przede wszystkim we wspólnej modlitwie. Obecna sytuacja niech skłania ku głębszemu zaufaniu Bogu.   

ks. Zygmunt Kostka, proboszcz

 

Pierwsza Komunia święta i bierzmowanie

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

Ks. Andrzej Kielian
Katedra Katechetyki
Wydziału Teologicznego UPJPII
602 390 906

 

Przygotowanie

do Pierwszej Komunii Świętej

w Parafii Świętego Stanisława Kostki

rok szkolny 2019/2020

 

 

Komunia święta odbędzie się 23 maja (sobota) 2020 roku o godz. 11.00. 

Pierwsze spotkanie połączone z złożeniem deklaracji rodziców 6 października podczas eucharystii o godz. 10.00 w naszym kościele. Obecność obowiązkowa.

 

 

Msze święte Rodziców z dziećmi

W jedną niedzielę miesiąca obowiązkowe Msze św. dla dzieci i rodziców o godz.10.00, w czasie której odbywać się będą poświęcenia poszczególnych przedmiotów związanych z  I Komunią św.

  • terminy zostaną podane we wrześniu

Zapraszamy na msze święte z dziećmi do naszej świątyni na godz. 10.00 w każdą niedzielę. Na mszach śpiewa chórek dziecięcy. 

Dodatkowe nabożeństwa (różaniec, roraty, droga krzyżowa, majówki) będą podawane dzieciom na lekcji katechezy.

 

 

Spotkanie dla rodziców

Każdego miesiąca jest jedno spotkanie obowiązkowe dla rodziców w godzinach wieczornych (19.00) w salce pod kościołem. 

 

  • terminy spotkań zostaną podane we wrześniu

Dodatkowe nabożeństwa (różaniec, roraty, droga krzyżowa, majówki) będą podawane dzieciom na lekcji katechezy.

 

Dzieci spoza naszej parafii proszone są o pozwolenie na przyjęcie I Komunii świętej w parafii św. Stanisława Kostki. Pobieramy w kancelarii parafii do której na dzisiaj przynależymy.

Pobieramy zaświadczenie o przyjętym sakramencie chrztu w tej parafii w której dziecko było chrzczone i przynosimy siostrze katechetce albo ks. Proboszczowi na spotkanie.

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji rodziców w październiku (zobacz poniżej, można ją pobrać) oraz dostarczenie odpisu chrztu świętego do końca grudnia 2019 roku.

 

Już teraz zapraszam do modlitwy za swoją pociechę … (patrz poniżej)

http://warszawa.gosc.pl/doc/2736139.Podaruj-dziecku-dziesiatke

  

 ************************

 

 Deklaracja Rodziców 

 

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowanie do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

 

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
  • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu,
  • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
  • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
  • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
  • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. 

 

masz pytania? Proszę o Kontakt:

Ks. Zygmunt Kostka: zkostka@wp.pl

Pobierz

PDF do druku: Deklaracja rodziców i zgłoszenie dziecka do przyjęcia I Komunii Św.