X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA - "Nie pamiętam, bym kiedykolwiek prosiła św. Józefa o jaką rzecz by mi nie wyświadczył" - św. Teresa od Jezusa

Dębnicki Dzwon

24 XII, Pobierz ostatni numer Dębnickiego Dzwonu, 4.7MB

Pobierz numery archiwalne

Informacja o działalności redakcji Dębnickiego Dzwonu

Dębnicki Dzwon rozpoczął swoją działalność w jako tygodnik będący dodatkiem do miesięcznika rodzin katolickich Źródło. Do dnia dzisiejszego wyszło już 793 numerów. W latach 2001 do 2002 zmienił na krótko formułę na miesięcznik, decyzją ówczesnego ks. proboszcza Tadeusza Horwata.

W lipcu 2002 r. Dębnicki Dzwon, decyzją ówczesnego ks. proboszcza Roberta Wróblewskiego, usamodzielnił się, przyjmując formułę tygodnika (w okresie wakacji wychodzą dwa numery miesięczne), wydawanego w kolorze czarno białym, w formacie A5, w nakładzie 500 egz. W lipcu 2002 r. w redakcji pracowały następujące osoby świeckie: p. Zofia Łaszczyńska, p. Teresa Flanek, p. Kazimierz Golec, p. Janusz Kościński, p. Wojciech Pietras. Od tamtego czasu z redakcją współpracowało wiele osób pisząc lub przygotowując różne materiały. Należy tu wymienić: s. Małgorzatę Gromadę, p. Izabelę Batko, p. Elżbietę Porębską, ks. Tadeusza Nowaka, ks. Roberta Kruczka, p. Czesława Nowarskiego, p. Franciszka Sowę, p. Wojciecha Regulskiego, p. Michała Kuca. Obecnie w redakcji na stałe pracują: ks. Jan Dubas (proboszcz parafii), p. Zofia Niemiec, p. Teresa Flanek, p. Magdalena Dudek, p. Maria Kantor, p. Maria Palusińska, p. Janusz Kościński (redaktor naczelny), p. Stanisław Bieda, p. Wojciech Pietras, p. Damian Mazur, p. Łukasz Pilarczyk.

Dębnicki Dzwon jest tygodnikiem o charakterze ewangelizacyjno – informacyjnym. Ta dwoistość charakteru ma swoje odzwierciedlenie w okładce, na której pierwszej stronie znajdziemy stały dział Słowo dla Życia, a na ostatniej ogłoszenia parafialne i intencje mszalne na cały tydzień.

Oprócz tych trzech stałych rubryk Dębnicki Dzwon drukuje słowa biskupów, listy pasterskie, komunikaty Komisji Episkopatu Polski, różne homilie rejestrowane na dyktafonie a następnie przepisywane, informacje o świętych, których wspomnienia przypadają w danym tygodniu, informacje z życia Kościoła, diecezji, parafii, oraz grup parafialnych. Na koniec każdego roku drukowana jest lista tych, którzy odeszli do Pana i tych którzy przez chrzest weszli do Kościoła. W tym miejscu należy wspomnieć o wymienionych poniżej stałych działach:

Słowo dla Życia – pod redakcją ks. Proboszcza Zygmunta Kostki, zawiera fragment z Ewangelii przypadającej na bieżącą niedzielę wraz z refleksją, napisaną przez jednego z księży naszej Parafii.

Prosto z mostu – pod redakcją ks. Proboszcza, analizuje ostatnie wydarzenia z życia parafii i Kościoła.

Kącik Dla Dzieci – skierowany jest przede wszystkim do dzieci i zawiera różnego rodzaju krzyżówki, rebusy i zagadki wynajdywane i redagowane przez s. Małgorzatę Gromadę do VII 2008 r. a następnie przez p. Zofię Niemiec.

Saltrom Zaprasza – zawiera najświeższe informacje z centrali Saltrom’u, Ruchu Salezjańskiej Troski o Młodzież, zbierane i nadsyłane przez p. Marię Rudawską.

Z Życia Kościoła w Polsce – zbiór bieżących informacji o tym co dzieje się w Kościele Polskim, opracowywanych przez p. Janusza Kościńskiego, na podstawie materiałów źródłowych z Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski.

Praca Redakcji opiera się na regularnych kontaktach telefonicznych i elektronicznych oraz nieregularnych spotkaniach. Cykl powstawania każdego numery jest taki sam. Do poniedziałku wszystkie materiały nieelektroniczne (wymagające przepisania) spływają do redakcji a, do środowego południa materiały elektroniczne. Ostateczny termin zamknięcia numeru to czwartek, późne popołudnie, kiedy to następuje przygotowanie i wysłanie późnym wieczorem materiałów do naświetlarni a potem do drukarni. Dzień później, w piątek trafia do ks. proboszcza gotowy, wydrukowany numer.

Wszystkich, którym Duch Święty podsuwa natchnienie do włączenia się w regularną pracę Zespołu Redakcyjnego, lub pomysł na jednorazowy materiał, proszę o przesłanie na adres debniki.sdb.krakow.pl informacji zawierającej kontakt do siebie oraz ewentualny materiał do druku (ważne: tytuł email’a powinien zawierać słowa Dębnicki Dzwon). Odezwiemy się, jesteśmy otwarci.

Janusz Kościński, Redaktor naczelny