X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> Różaniec z wypominkami w listopadzie o 17.30 >>

Bierzmowanie

 

Pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII wraz z rodzicami w piątek 20 września o godz. 19.00 w kościele. Dotyczy tych którzy uczestniczyli w przygotowaniu do bierzmowania w klasie VII  z ks. Mirosławem w naszej parafii.

 

 

Terminy spotkań z kandydatami do bierzmowania kl.VIII – opiekun ks. Zygmunt Kostka:

4.10 / 18.10

8.11 / 22.11

13.12 / 17.01

14.02 / 28.02

6.03 / 20.03

3.04 / 24.04

15.05 /

Spotkania rozpoczynają się o godz. 18.30 – spotykamy się przed kościołem

29 – 31.05 – wyjazd weekendowy do Ośrodka Rekolekcyjnego w Zembrzycach:

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus – Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

34-210 Zembrzyce 503,  tel: +48 33 874 41 86, tel: +48 734 165 929,

e-mail: recepcja@totus-tuus.com.pl, www.totus-tuus.com.pl

 

 

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe przynosimy do ks. Zygmunt do końca września, a najlepiej do kancelarii parafialnej na ul. Konfederackiej 6, w dniu 27 września w godzinach: 10.00 – 12.00 lub 16.00 – 17.45

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie dwa razy w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy spotkań podawane będą na stronie internetowej parafii w zakładce bierzmowanie i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla części kandydatów. Inną formą przygotowania jest wyjazd weekendowy (przed samym bierzmowaniem). Obecność na tym wyjeździe jest obowiązkowy.
  4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce księdza opiekuna. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
  5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  6. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
  7. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania w piątki) od księdza opiekuna.
  8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

Ksiądz Opiekun: ks. Zygmunt Kostka, proboszcz

e-mail: zkostka@wp.pl; tel. 791821745

 


 

Wszystkich kandydatów klas VII proszę o kontakt z ks. Mirosławem Pieprzycą: mpieprzyca72@gmail.com

 

Kto może być świadkiem bierzmowania?

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Na postawie Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.