X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

>> Wszystkim wyjeżdzającym na letni wypoczynek życzymy błogosłąwionego czasu. >>

Bierzmowanie

Bierzmowanie odbędzie się 26 kwietnia o godz. 18.00. Celebrans: kard. Stanisław Dziwisz

 

Spotkania dla młodzieży klas VIII Szkoły Podstawowej i III-ich klas Gimnazjum przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

  • Spotkania rozpoczynamy Eucharystią o godz. 1800
  • Przed Mszą świętą zwłaszcza w pierwszy piątek miesiąca okazja do skorzystania ze sakramentu spowiedzi.
  • Po Eucharystii spotkania formacyjne w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Spotkania prowadzą: ks. Dariusz Skowron i ks. Jan Cienkosz.


Wszystkich kandydatów klas VII proszę o kontakt z ks. Mirosławem Pieprzycą: mpieprzyca72@gmail.com

Kandydaci klas VIII i klas III gimnazjum kontynują spotkania z ks. Skowronem i ks. Cienkoszem.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Na postawie Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.