X

Zostałeś przekierowany do nowego serwisu parafii. To łącze może wymagać aktualizacji. Czytaj o możliwych utrudnieniach...

Korzystając z serwisu parafialnego wyrażasz zgodę na obsługę plików Cookie przez Twoją przeglądarkę. Czytaj więcej. Akceptuję (ukryj)

Bierzmowanie

 

Bierzmowanie odbędzie się dnia 26 czerwca (piątek) o godz. 18.00

Sakramentu udzieli ks. Bp. Jan Zając

 

Obowiązkowe spotkania dla kandydatów do bierzmowania:

22/23/24 czerwca godz. 18.30 w kościele. Spotkania będą trwały ok 2 godzin.

 

Na to spotkanie proszę ostatecznie przynieść dokumenty które jeszcze nie były dostarczone.

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do bierzmowania jest doręczenie mi do dnia 20 maja następujących dokumentów:

 1. METRYKI CHRZTU kandydata do bierzmowania.Jeśli ktoś się boi spotkać to niech wyśle mi te zaświadczenie meilem. Nikogo nie mogę dopuścić do bierzmowania jeśli nie mam potwierdzenia o chrzcie kandydata. To podstawa. Jeśli ktoś był chrzczony w naszej parafii, to proszę mi o tym napisać koniecznie i wtedy ja to sprawdzę.
 2. Zaświadczenie dla świadka stwierdzające, że dana osoba może pełnić tę funkcję.
 3. Wybór imienia do bierzmowania. Niech kandydat poszuka imienia, najlepiej wśród świętych czy błogosławionych. Ważne by się zapoznać z jego życiorysem i by był zdolny powiedzieć dlaczego wybrał „jego” czy „ją.”
Ponadto z innych spraw:
– musimy sobie też uświadomić że jedynym minusem bierzmowania dnia 26 czerwca, jest ograniczona ilość wiernych w kościele. Konkretnie u nas limit to 110 osób. Co to oznacza? Że niestety w czasie bierzmowania na każdego kandydata przypadną trzy osoby: czyli świadek bierzmowania plus rodzice.  Chyba że do tego czasu coś się zmieni. Jednak jestem głęboko przekonany że lepiej jest to zrobić w czerwcu niż przenosić na termin późniejszy.
– odpadło nam ważne wydarzenie: rekolekcje weekendowe z kandydatami. Zamiast tego pragnę by w dniach 22-25 czerwca codziennie spotykać się z kandydatami, by w jakimś stopniu to nadrobić i w miarę być przygotowany do tego duchowego wydarzenia,
Proszę kandydatów o powiadomieniu swoich kolegów i koleżanek, gdyż nie każdy może śledzić stronę naszej parafii. Kandydaci niech powiadomią swoich rodziców.
Jestem do waszej dyspozycji. Proszę najlepiej  pisać meilem: zkostka@wp.pl  Zawsze odpowiem w przeciągu dwóch dni.

 

 

 

 

METRYKĘ  CHRZTU – należy wyciągnąć z parafii, w której chrzest się odbył. Metryka może być ta sama, którą wcześniej wyciągnięto do I Komunii Świętej. Jeśli ktoś ma „Pamiątkę Chrztu Św.” może ona zastąpić metrykę tylko wtedy, gdy oprócz daty chrztu będzie również podany numer aktu chrztu i rok w którym chrzest miał miejsce. Proszę by kandydaci przychodzili do kancelarii z metrykami w piątki 10.00 – 12.00 lub 16.00 – 17.45. Jeśli ktoś był ochrzczony w naszej parafii, proszę by także przybył do kancelarii w celu weryfikacji tej informacji w księgach chrztu naszej parafii.

 

Mam teraz inne nazwisko niż na metryce chrztu. Co robić?

Jeśli w metryce kandydata widnieje inne nazwisko niż w dzienniku, rodzice powinni:

wyciągnąć z USC „Odpis zupełny aktu urodzenia” i doręczyć do kancelarii parafii, w której był chrzest. Kancelaria ta przeprowadzi zmianę nazwiska i wyda nową metrykę chrztu na nazwisko takie, jakie dziecko nosi według USC.

 

„Zaświadczenie dla świadka” wydaję kancelaria parafii, w której świadek mieszka.  Dla świadka nie jest potrzebne zaświadczenie, że był bierzmowany (bardzo często tak ludzie to interpretują ) ale zaświadczenie, że on jest na bieżąco praktykujący!  Dlatego takie zaświadczenie może wystawić tylko kancelaria parafii, w której świadek mieszka.

Na „zaświadczeniu dla świadka”  doręczonym księdzu, kandydat do bierzmowania powinien napisać w prawym górnym rogu czytelnie swoje nazwisko i imię.

 

Pozostałe informacje w najbliższym czasie. W razie pytań proszę o telefon: 791821745 lub email: zkostka@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy spotkań z kandydatami do bierzmowania kl.VIII – opiekun ks. Zygmunt Kostka:

Spotkania rozpoczynają się o godz. 18.30 – spotykamy się w domu prowincjalnym – 1 piętro

4.10 / 18.10

8.11 / 22.11

13.12 / 17.01

14.02 / 28.02

6.03 / 16.03 – Droga Krzyżowa (spotkanie zamiast 20.03) – spotkanie przed kościołem o 18.30

3.04 / 24.04

15.05 /

 

Terminy spotkań indywidualnych z ks. Zygmuntem:

spotykamy się w kościele  – wejście boczne do kościoła (kaplicy Adoracji)

po każdą osobę będę przychodził do kościoła indywidualnie o określonej godzinie.

28 marca (sobota) – przeniesione na późniejszy termin

                                   Imie i nazwisko                                                         telefon

8.45 Jakub Borowy
9.00 Jadwiga Dardzińska
9.15 Olga Kustra
9.30 Maciek Masłoń
9.45 Artur Brończyk
10.00 Damian Marut
10.15 Oliwia Kobylińska
10.30 Julia Wójtowicz
10.45 Zuzanna Rudny
11.00 Patrycja Łotocka
11.15 Wiktoria Majchrzak
11.30 Szymon Szeliga
11.45 Michał Pietrzykowski
12.00 Maciej Maj
12.15 Martyna Ciążadło
12.30 Gabiela Nęcińska

 

4 kwietnia (sobota) – przeniesione na późniejszy termin

                                   Imie i nazwisko                                                         telefon

9.00 Amelia Sławeńska
9.15 Małgorzata Porębska
9.30
9.45 Adam Bawełkiewicz
10.00 Piotr Wójcik
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30 Bartosz Brzuchacz
11.45 Bartosz Brzuchacz
12.00 Jagoda Ślęzak
12.15 Michalian Grudniewska
12.30 Miłosz Musiał-Wróblewski

6 kwietnia godz. 15.30 Konrad Mateja

 

12 – 14.06 – wyjazd weekendowy do Ośrodka Rekolekcyjnego w Zembrzycach:

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus – Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

34-210 Zembrzyce 503,  tel: +48 33 874 41 86, tel: +48 734 165 929,

e-mail: recepcja@totus-tuus.com.pl, www.totus-tuus.com.pl

 

 

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe przynosimy do ks. Zygmunt do końca września, a najlepiej do kancelarii parafialnej na ul. Konfederackiej 6, w dniu 27 września w godzinach: 10.00 – 12.00 lub 16.00 – 17.45

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 3. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie dwa razy w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy spotkań podawane będą na stronie internetowej parafii w zakładce bierzmowanie i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla części kandydatów. Inną formą przygotowania jest wyjazd weekendowy (przed samym bierzmowaniem). Obecność na tym wyjeździe jest obowiązkowy.
 4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce księdza opiekuna. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
 5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
 6. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
 7. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania w piątki) od księdza opiekuna.
 8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

Ksiądz Opiekun: ks. Zygmunt Kostka, proboszcz

e-mail: zkostka@wp.pl; tel. 791821745

 


 

Wszystkich kandydatów klas VII proszę o kontakt z ks. Mirosławem Pieprzycą: mpieprzyca72@gmail.com

 

Kto może być świadkiem bierzmowania?

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Na postawie Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.