Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA
Jezus mówi swoim uczniom, że są światłem świata (por. Mt 5,14). Mają oni rozpraszać mrok tej ziemi. Aby nieść światło Pana, nie mogą sami chodzić w ciemnościach. Światło Chrystusa niesie człowiek wolny od ciemności.
Każdy z uczniów Mistrza z Nazaretu wezwany jest do chodzenia w Bożym świetle. Porzucając zło, które jest niesprawiedliwością; wciąż nawracając się na drogi wskazane przez Boga, staje się on żywą pochodnią, niosącą światło Dobrej Nowiny.
Im większy mrok zalewa ziemię, im głębsza ciemność odstępstwa od Boga i Jego przykazań, tym jaśniejsze światło uczniowie Pana winni nieść światu oddalonemu od Stworzyciela. Boże światło rozlewa się w ludzkiej duszy, która przez nawrócenie i uczynki miłosierdzia upodabnia się do Jezusa. To światło wypełnia człowieka, który otwiera się na działanie Ducha Świętego.
Zadaniem chrześcijanina jest zdobywanie Bożego królestwa. Duch Pański zamieszkuje w tych, których powołał, by szli śladami Mistrza. To ci, którzy – współpracując z Nim – dochowują Mu wierności w codziennym życiu. Ich serca stają się prawdziwym domem Boga. Gotowe czynić dobro, wolne od szukania chwały własnej, szerzą chwałę Bożego królestwa.
Poznawaj Tego, który jest Sprawiedliwością. Przybliżaj się do Niego, abyś i ty w Nim stawał się sprawiedliwy. Aby być światłem świata, potrzeba wpierw samemu przyjąć światło Dobrej Nowiny i stać się człowiekiem według zamysłu Boga. W miejscu grzechu w duszy ludzkiej zamieszkać ma sprawiedliwość. Tylko w taki sposób można wypełnić zadanie wyznaczone przez Mistrza: bycia światłem świata.
Świat potrzebuje nie tylko słów o Bogu, ale nade wszystko świadków Chrystusowej Ewangelii, którzy uwierzyli Bogu i upodobnili się do Niego. To, ci, którzy żyją Jego nauką. Bóg jest miłością. I ty w Nim stawać się masz miłością. Wolny od egoizmu i chwastów grzechów, stale gotowy do dobrych czynów, nie będziesz gasił w sobie Jego światła. Poniesiesz je ludziom pogrążonym w mroku braku nadziei…
Więź z Niebieską Matką, która w pełni uwierzyła i przyjęła słowo Boga, stając się najpiękniejszą ikoną Jezusa Chrystusa, pozwoli ci trwać na drodze Bożej sprawiedliwości. Jej zawierzaj siebie. Ona wychowa cię i uformuje, aby jaśniało w tobie podobieństwo do Tego, za Którym zapragnąłeś iść. Im bardziej przylgniesz do Maryi, a przez Nią do Jezusa, tym jaśniejsze światło będzie emanować z ciebie na świat.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: