Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

CZY SYN CZŁOWIECZY ZNAJDZIE WIARĘ NA ZIEMI?
Nasz obraz Boga bywa często wypaczony. Za mało wierzymy Mu i za mało ufamy Jego dobroci i miłosierdziu wobec nas. Dlatego Jezus prostuje drogi naszego serca przez swoje słowo – żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12). Ono ma moc przekonać nas o prawdzie o Bogu. Ten zaś jest pełen miłości wobec człowieka. Nigdy nie zamyka uszu na jego błagania. Zawsze pragnie jego dobra. Bierze w obronę tych, którzy doświadczając ucisku, uciekają się do Niego (por. Łk 18,7).
Wiara prowadzi w ramiona Boga, nieskończenie mocniejszego od kruchego człowieka i wszystkich potęg piekielnych. Szczęśliwy ten, kto w Panu odnajduje swego obrońcę, z prostotą powierzając się Jemu. Diabeł, zazdrosny o ludzkie szczęście, czyni starania, aby utrudnić kontakt człowieka z Bogiem. Na wszelkie możliwe sposoby zakłamuje Jego obraz, chcąc sparaliżować ludzką wiarę i ufność. Nierzadko mu się to udaje…
Tymczasem Bóg w swojej dobroci niestrudzenie zachęca, aby Go prosić, uciekając się do Niego we wszystkich potrzebach, kłopotach, troskach… Jego Serce przepełnione miłością, nieustannie jest otwarte dla ludzi. Jest im niezmiernie bliskie.
Wiara otwiera przed człowiekiem prostą drogę do Jezusa, który w Kościele daje się uciśnionym i szukającym oparcia. Ten dobry Pan chce przygarniać wszystkich utrudzonych i obciążonych (por. Mt 11,28). Szczęśliwy ten, kto słyszy Jego zaproszenie, nie pozwalając sobą zachwiać, i nieustannie ucieka się do Niego.
Jesteś ważny dla twojego Zbawiciela. On chce być przez ciebie proszony. Jego Serce jest wystarczająco bogate w łaskę. Wystarczy jej dla każdego, także dla ciebie. Przebijaj się przez mroki niewiary, którą podsyca zły duch i paraliżuje twoja słabość. Kieruj wytrwale twoje prośby do Boga, prosząc, aby wziął cię w obronę, gdy doświadczasz utrapień i przeciwności. Bądź podobny w twoim kołataniu do ubogiej wdowy, która szukała obrony i znalazła ją u niesprawiedliwego sędziego, z powodu swej wytrwałości w proszeniu (por. Łk 18,1-5). Słucha cię Bóg Miłości i Miłosierdzia, zdolny zaradzić wszystkim twoim trudnościom i brakom.
Wytrwale kołacz do Jezusowego Serca, błagając o ratunek. Bądź pełen prostoty, wiary i niewzruszonej pewności, że On chce przyjść ci z pomocą. Będzie to pomoc na miarę dobroci Boskiego Mistrza, który zna cię, rozumie i pragnie twojego dobra nieskończenie bardziej niż ty sam. Z dziecięcą wiarą przychodź do Niego, a On weźmie cię w obronę.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: