Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

NIE MOŻECIE SŁUŻYĆ BOGU I MAMONIE
Bóg, płonąc miłością do człowieka, zazdrośnie walczy o jego serce, aby całe należało do Niego. Tylko wtedy będzie ono szczęśliwe. Człowiek, który odpowiadając na miłość Boga, kocha Go sercem niepodzielnym, żyje pełnią życia.
Jezus wychowuje swoich uczniów do ewangelicznej wolności. Mają oni znaleźć wartości wieczne, nieprzemijające… Tylko serce wolne od skrępowania tym, co dla tak wielu jest przedmiotem ziemskich dążeń: pieniędzmi, ziemskim majątkiem, gotowe jest prawdziwie kochać Boga i służyć Mu.
Nie wszystkich Pan powołuje na drogę radykalnego ubóstwa, ale każdy z Jego uczniów ma stać się człowiekiem, który ma przed sobą jeden, jasny cel: wieczne królestwo. Jeśli pozostaje Bogu wierny w małych sprawach, uczciwy w zarządzaniu ziemskimi dobrami, które mu powierzono, gotowy będzie zarządzać prawdziwymi dobrami. Jeśli zaś okazałby się niewierny w zarządzaniu tym, co ziemskie, nie byłby dobrym sługą, zdolnym zająć się sprawami Bożymi (por. Łk 16,10-12).
Nikt, kto idzie za Panem, nie może służyć Bogu i Mamonie, gdyż „albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi”. Bóg przestrzega: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” (Łk 16,13).
Jeśli dbasz o uczciwość, pozostając wiernym Bogu we wszystkich sprawach tego życia, stajesz się gotowy na spotkanie z Nim. Jego królestwo jest wolne od kłamstwa, manipulacji, szukania własnych korzyści, kosztem drugich. To królestwo sprawiedliwości i prawdy. Miłując te wartości, wcielając je w twoje codzienne życie, będziesz wewnętrznie wolny. Twoje serce pozostanie niepodzielne, gotowe kochać Boga i człowieka. Bóg stworzył cię, abyś żył w bliskiej więzi z Nim. On wciąż odnawia cię, oczyszcza z bożków, które ci Go przysłaniają, odwracając wzrok twego serca od tego, co najważniejsze, odwodząc od celu twojej drogi.
Masz służyć jednemu Panu, który tę służbę wynagrodzi ci niepojętym szczęściem w swoim królestwie. Już na ziemi doświadczysz przedsmaku tego szczęścia, jeśli będziesz wybierał Boga, pozostając Mu wiernym w małych rzeczach. On pragnie obdarzać cię łaską, abyś dochowywał Mu wierności w codziennych sprawach, z których utkana jest twoja ziemska egzystencja. Masz zabiegać o swoją wieczność z taką roztropnością i determinacją, z jaką synowie tego świata zabiegają o swój byt na ziemi (por. Łk 16,1-8).
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: