Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

USIŁUJCIE PRZEJŚĆ PRZEZ CIASNE DRZWI
Jezus stawia przed swoimi uczniami jasne wymagania. Wskazuje jedyną drogę, która prowadzi do życia. Mówi: „Usiłujcie przejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają” (zob. Łk 13,24). Zbawienie osiągną ci, którzy przyjęli całą naukę Mistrza z Nazaretu – także tę, która mówi o krzyżu, o zapieraniu się siebie, o porzucaniu najmniejszego zła…
Drzwi wiecznego królestwa otwarte są dla tych, którzy wiernie szli śladami Jezusa. Nie wejdą do niego ci, którzy dopuszczali się niesprawiedliwości. Szeroka brama otwarta dla każdego, kto ulega duchowi tego świata, lecz nie żyje Chrystusową sprawiedliwością, nie prowadzi do życia. Prowadzi na zatracenie.
Uczeń Pana każdego dnia winien wybierać to, co służy jego zbawieniu. Nie wolno mu godzić się na najmniejsze nawet kompromisy ze złem. Niezależnie od czasu, w którym żyjemy, ewangeliczne wymagania pozostają niezmienne. Kto je przyjmuje, ten wejdzie do grona zbawionych. Kto je odrzuca, ten zamyka sobie drogę do szczęścia.
Ewangeliczne wymagania dają człowiekowi pełną wolność. Prowadzą do jego wzrostu i rozkwitu. Przez ciasne drzwi przechodzi ten, kto dojrzał do tego, aby wybrać Chrystusa i uczynić Go najwyższym autorytetem. Stawianie Pana i Jego nauki na pierwszym miejscu służy człowiekowi – w całym tego słowa znaczeniu.
Człowiek szczerze idący za Jezusem, wchodzący w świat Jego wymagań, nawet karcenie przez Boga przyjmie z wdzięcznością, pragnąc, aby Najwyższy zachował go na drodze prawdy i sprawiedliwości. Żądania Boga nie są bez miłosierdzia; nie są ponad miarę człowieka, który został przez chrzest wszczepiony w życie Trzech Osób Boskich. Są one możliwe do wypełnienia także przez ciebie.
Należysz do wybranych Pana, przed którymi On odsłania tajemnice życia i szczęścia. Jeśli prawdziwie uznajesz Jezusa za swojego Pana, czyń, jak On naucza. Uważnie słuchaj Jego słów, aby je wypełnić. Słowo Pana wskaże ci drogę, uchroni cię przed małodusznością i pójściem na kompromis ze złem. Odrzucisz złudzenia, którymi karmi świat.
Bóg pragnie twojego szczęścia w Nim, dlatego stawia przed tobą wymagania, które ocalą w tobie Jego życie, pozwalając ci na wieki trwać w Nim. Tylko ciasne drzwi, pełne wymagań, są tymi, przez które masz wejść do domu swego Ojca. Inne prowadzą do miejsca wiekuistej rozpaczy. Każdego dnia wybieraj więc ciasne drzwi, a będziesz żył na wieki – w szczęściu, które nie przeminie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: