Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

OBRAŁA NAJLEPSZĄ CZĄSTKĘ
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy (por. Rz 10,17). To słuchanie Boga powinno mieć miejsce przed wszystkimi innymi czynnościami. Jeśli zabraknie zasłuchania w słowo Boże, serce człowieka stanie się jakby otępiałe. Będzie niezdolne wierzyć Bogu i miłować Go taką miłością, do jakiej zostało wezwane. Człowiek zanurzony w Panu przez chrzest, wciąż potrzebuje odnawiać więź z Nim. Słowo, które słyszy, oświeca go i umacnia, sprawiając, że wewnętrznie odżywa, nawadniany wodami łaski. Słowo to, rozważane przed Panem, ma moc przemieniać, oczyszczać i uświęcać ludzkie serce. Ono odmienia myślenie. Czyni zdolnym iść za Bogiem.
Jezus pochwala postawę Marii, która siadła u Jego stóp, aby Go słuchać (por. Łk 10,39). Im więcej zasłuchania w to, co mówi Mistrz, tym więcej światła potrzebnego do działania. Słuchanie słów Jezusa wyzwala serce od niepokoju. Pozwala poddać się działaniu Ducha Świętego, który naprowadza na właściwe drogi. Im uważniej słuchamy Boga, tym żarliwiej Go miłujemy. Poddani Jego słowu, przemieniani przez nie, dążymy do tego, co wieczne.
Pan nie zlekceważył cennej posługi Marty, ale wskazał na to, co najważniejsze (por. Łk 10,41-42). Trwanie u Jego stóp, zasłuchanie w to, co On mówi, zapatrzenie w Niego, jest tą najlepszą cząstką. Jeśli się jej pozbawiamy, wpadając w wir działania pozbawionego kontemplacji, tracimy pokój serca. Te same czynności i zadania, podejmowane w łączności z Jezusem, stają się radosną służbą Jemu. Do tego usposabia Jego słowo. Kto zna je i sercem przyjmuje do siebie, ten pełni wolę Ojca. Ta zaś jest źródłem pokoju.
Im więcej miłości do Pana, wyrażającej się w modlitwie i słuchaniu Jego słów, tym więcej miłości do człowieka. Jeśli – jak uczy Jezus – dasz pierwszeństwo modlitwie i zasłuchaniu w głos Boga – nawet nadmiar obowiązków nie przytłoczy cię. Nie odbierze ci pokoju serca. Napełniony wewnętrzną siłą, będziesz działał w świetle Ewangelii. Miłość będzie twoją siłą, dzięki której podołasz zadaniom postawionym przed tobą.
Obieraj każdego dnia najlepszą cząstkę. Słuchaj twego Pana, spędzając u Jego stóp choćby kilkanaście minut. Nie pozbawiaj sam siebie tego, co najcenniejsze. Nie pozwól, aby kusiciel ogołocił cię z bezcennych chwil spotkania z twoim Bogiem, których potrzebujesz. Bez nich nie będziesz owocował tak, jak zamierzył dla ciebie Stwórca. Bez nich nie będzie w tobie siły do pokonywania życiowych trudności. Im bardziej otwierasz się na łaskę, trwając przed Najświętszym, tym jesteś mocniejszy wiarą, nadzieją i miłością, które niosą cię przez życie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: